Vilseledande formulering

Tamás Lakatos ,

På debattartikel av Niklas Cedergren och Maria Hammarström, 27 januari

Författarna är representanterna för Antidiskrimineringsbyrån Sydost. Deras grundtes är att det finns en oroväckande antisemitism som gror i delar av Sverige. Detta är i sanning ett allt tydligare och lika beklagansvärt fenomen.

Dessvärre behandlar skribenterna denna illavarslande realitet på ett vilseledande sätt. De inleder med andre vice talman Björn Söders (SD) uttalande om judar. Sedan beskriver de den accelererande antisemitismen i Malmö utan att ens antyda grunderna till den ohållbara situationen. Läsaren kan därför få en bild av att det är Sverigedemokrater som är på frammarsch och trakasserar stadens judar på skolor, gator och torg och till och med vid hemmet.

Oavsett hur man värderar Björn Söders yttrande eller hans partikamraters åsikter, faktum är att judar inte flyr från Malmö på grund av Sverigedemokrater. Det är dock tydligen besvärligt för företrädare av Antidiskrimineringsbyrån att i klarspråk tala om att förövarna och ansvariga för den växande antisemitismen finns bland stadens islamister.

Detta faktum nämns dock inte med ett enda ord trots att även SVT:s Uppdrag granskning, som författarna också hänvisar till, entydigt påvisade att så är fallet.

Utan ett ärligt klargörande av skälen till Malmöjudarnas vedermödor är det dock omöjligt att få slut på hattbrotten. Av Antidiskrimineringsbyrån kan förväntas att inte bara agera för de trakasserade utan även mot de verkliga trakasserande, oavsett vilken grupp de sistnämnda tillhör. I stället för ett politiskt korrekt, men ändå falskt, fäktande borde de visa ett objektivt ansvarstagande.