Viktigt med saklighet

Debatt Artikeln publicerades

Sjukvård

”Vi är angelägna om att hälso- och sjukvårdens medarbetare ska få sin ytterst välförtjänta semester under sommarmånaderna, vilket innebär fyra veckors ledighet under semesterperioden som i praktiken infaller mellan midsommar och skolstart.”

Hälso- och sjukvården i länet har öppet dygnet runt, varje dag. Vår som höst, vinter som sommar. Som verksamhetsansvarig ledning för länets hälso- och sjukvård känner vi en skyldighet att tydligt, öppet och sakligt beskriva läget inför årets sommar. Därför vill vi gemensamt möta det osakliga påståendet i lördagens Barometern-OT, där Vårdförbundets ordförande Tora Elfversson Dahlström uttrycker att "risken är stor för att stora delar av sjukvården i länet i sommar kommer att vara av karaktären fältsjukhus". Fältsjukhus är något som används i krigsdrabbade områden och vi vill ta avstånd från denna beskrivning.

”Vi är angelägna om att hälso- och sjukvårdens medarbetare ska få sin ytterst välförtjänta semester”, hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist ger ett tydligt besked.
Foto: Anna Tarnhuvud
”Vi är angelägna om att hälso- och sjukvårdens medarbetare ska få sin ytterst välförtjänta semester”, hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist ger ett tydligt besked.

Vi är angelägna om att hälso- och sjukvårdens medarbetare ska få sin ytterst välförtjänta semester under sommarmånaderna, vilket innebär fyra veckors ledighet under semesterperioden som i praktiken infaller mellan midsommar och skolstart. En del är föräldralediga för att kunna tillbringa tid med barnen under sommaren. Det betyder att halva arbetsstyrkan är ledig samtidigt som vårt fantastiska län lockar ett mycket stort antal besökare, vilket innebär att invånarantalet på sina håll i länet ökar kraftigt.

”Som arbetsgivarföreträdare är vi väl medvetna om de utmaningar och svårigheter som uppstår under sommaren.”

 

Under sommaren prioriterar vi all akutverksamhet och annan medicinskt prioriterad verksamhet, som exempelvis cancervård, för att kunna möta invånarnas behov. Den vård som kan planeras genomförs under övriga månader på året, när flest är i tjänst, vilket också bidrar till en högre kvalitet. I alla lägen prioriterar vi en patient- och personalsäker vård och därför ställer vi oss frågande till uttalandet av Vårdförbundets ordförande om att det skulle vara på något annat sätt hos oss än i övriga landsting/regioner. I nationella utvärderingar och sammanhang lyfts ofta landstinget i Kalmar län som ett gott exempel just när det gäller vårt arbete med kvalitet och patientsäkerhet.

Efter förra sommaren gjordes en utvärdering vid våra sjukhus och Diagnostiskt centrum som ansvarar för bland annat provverksamheten. Den visar att sjukhusen hade få överbeläggningar och mycket få utlokaliseringar, som är ett av de mått som påverkar patientsäkerheten. Alla våra medarbetare vid länssjukhuset fick möjlighet att svara på en enkät. Där framkommer på frågan "Jag upplever att arbetssituationen under sommaren har varit bra" att 68 procent anser att det "stämmer mycket bra" eller "stämmer ganska bra". Av kommentarerna framgår att det funnits personalbrist på flera avdelningar där arbetet varit stressigt och medarbetarna har arbetat hårt och hjälpts åt för att lösa problem.

Som arbetsgivarföreträdare är vi väl medvetna om de utmaningar och svårigheter som uppstår under sommaren. Situationen kan emellanåt vara väldigt tuff och inom vissa verksamheter krävs särskilda åtgärder och daglig dialog och styrning för att göra rätt prioriteringar. Medarbetarnas många kommentarer och svar har vi lyssnat på och vi har haft löpande dialog sedan i höstas med medarbetare och fackliga representanter, där de fackliga organisationerna är viktiga samverkansparter. Vi tycker precis som Tora Elfversson Dahlström, som uttrycker att "vi har en bra dialog om framtiden och hur vi ska arbeta". Låt oss fortsätta ha denna goda dialog med såväl invånarnas och medarbetarnas bästa för ögonen.

Hälso- och sjukvården i länet förbereder sig nu inför sommaren 2018. Det är ett intensivt arbete som alla våra chefer och medarbetare bedriver tillsammans för att se till att länets invånare även i sommar kommer att kunna vara trygga med att få tillgång till hälso- och sjukvård när man behöver.

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör

Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör

Niklas Föghner, primärvårdsdirektör

Annkristin Svensbergh, sjukhuschef Länssjukhuset i Kalmar

Henrik Holmberg, sjukhuschef Västerviks sjukhus

Birgitta Hjalmarsson, sjukhuschef Oskarshamns sjukhus

Fredrik Enlund, chef Diagnostiskt Centrum