Viktigt att stå upp för patientens rättigheter

Niklas Cedergren
 Maria Hammarström
 ,

Patienternas fri- och rättigheter viktigast

Den upprepande debatten om samvetsfrid har nyligen aktualiserats av Ebba Busch Thors (KD) uttalanden om att barnmorskor bör få rätt att vägra att genomföra eller medverka i en sjukvårdsbaserad abort.


En del röster hävdar att det är diskriminering mot individer som vill jobba inom barnmorskeyrket men som av religiöst driven moral inte vill befatta sig med abortvård.
Förra året anmälde en barnmorska ett landsting för just diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eftersom barnmorskan inte fått en tjänst på grund av att hon vägrade medverka vid aborter.

DO kom fram till att det inte var diskriminering, varken direkt eller indirekt, eftersom en barnmorska naturligtvis förväntas genomföra de uppgifter som av Socialstyrelsen har specificerats som grunder för yrkesutövning. DO tog i detta fall även stöd i domar från Europadomstolen.    Problemet med samvetsfrid inom vårdyrken är att det blir nästintill omöjligt att dra en gräns för var ett sådant undantag skulle börja och/eller sluta. Vilka blir konsekvenserna? Och vem ska få rätt till samvetsklausuler och vilka ska det inte? Skulle någon läkare kunna vägra behandla någon som är homosexuell? Skulle en annan läkare få rätt att vägra ge en patient en blodtransfusion? Och om samvetsfrid skulle nå andra yrken så skulle problematisering kunna fortsätta med många exempel.

    Europadomstolen menar också att samvetsklausuler kan utgöra en kränkning av kvinnors rätt till privatliv när de söker abortvård. Detta blir som tydligast i länder där abort är en rättighet. En kvinna som söker sig till sjukvården för abortvård skulle få det svårare psykologiskt om hon mötte på personal som moraliskt sett förkastar ingreppet. Dessutom skulle processen riskera att dra ut på tiden.

    Patienternas fri- och rättigheter går således före människors religiösa övertygelser när det kommer till sjukvård. Och det är högst rimligt och icke-diskriminerande.    Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.