Viktigt att stå upp för patientens rättigheter

Niklas Cedergren
 Maria Hammarström
 ,

Patienternas fri- och rättigheter viktigast

Artikeln publicerades 8 maj 2015.

Den upprepande debatten om samvetsfrid har nyligen aktualiserats av Ebba Busch Thors (KD) uttalanden om att barnmorskor bör få rätt att vägra att genomföra eller medverka i en sjukvårdsbaserad abort.


En del röster hävdar att det är diskriminering mot individer som vill jobba inom barnmorskeyrket men som av religiöst driven moral inte vill befatta sig med abortvård.
Förra året anmälde en barnmorska ett landsting för just diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eftersom barnmorskan inte fått en tjänst på grund av att hon vägrade medverka vid aborter.

DO kom fram till att det inte var diskriminering, varken direkt eller indirekt, eftersom en barnmorska naturligtvis förväntas genomföra de uppgifter som av Socialstyrelsen har specificerats som grunder för yrkesutövning. DO tog i detta fall även stöd i domar från Europadomstolen.Problemet med samvetsfrid inom vårdyrken är att det blir nästintill omöjligt att dra en gräns för var ett sådant undantag skulle börja och/eller sluta. Vilka blir konsekvenserna? Och vem ska få rätt till samvetsklausuler och vilka ska det inte? Skulle någon läkare kunna vägra behandla någon som är homosexuell? Skulle en annan läkare få rätt att vägra ge en patient en blodtransfusion? Och om samvetsfrid skulle nå andra yrken så skulle problematisering kunna fortsätta med många exempel.

Europadomstolen menar också att samvetsklausuler kan utgöra en kränkning av kvinnors rätt till privatliv när de söker abortvård. Detta blir som tydligast i länder där abort är en rättighet. En kvinna som söker sig till sjukvården för abortvård skulle få det svårare psykologiskt om hon mötte på personal som moraliskt sett förkastar ingreppet. Dessutom skulle processen riskera att dra ut på tiden.

Patienternas fri- och rättigheter går således före människors religiösa övertygelser när det kommer till sjukvård. Och det är högst rimligt och icke-diskriminerande.Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Barometern Oskarshamns-Tidningen så godkänner du samtidigt våra regler.

På barometern.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på barometern.se. På tider då Barometern Oskarshamns-Tidningens webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på barometern.se

barometern.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på barometern.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Barometern Oskarshamns-Tidningen som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.