Viktigt att se din journal på nätet

Debatt Artikeln publicerades

I kväll på seminariet livsviktig livsstil kommer vi att prata om hälsa och sjukvård. Mycket kan vi göra själva för att behålla det friska och för att förebygga sjukdom. I dag är det även möjligt att använda webben för många sjukvårdstjänster som kan underlätta för den enskilde att bibehålla hälsan.

Men det saknas, i Kalmar, möjligheten att ta del av sin journal via nätet. I Uppsala är detta infört och Skåne ska snart starta upp den här tjänsten. Även Kalmar läns invånare måste få tillgång till sin journal på nätet. Det tycker vi är viktigt.

På nätet finns Mina vårdkontakter där du kan av- och omboka tider och förnya recept. Det finns stora möjligheter att utveckla fler e-tjänster, som till exempel att ha direktkontakt med din läkare eller skicka in svar på blodtrycksmätningar gjorda hemma och så vidare. Vi vill att möjligheten till egenvård hemma och enklare kontakt med sjukvården ökar, därför driver vi på för en utökning av e-tjänster i MVK.

Det finns i dag många möjligheter till att sköta enklare hälso- och sjukvård i hemmet. När du behöver ställa in din varandos till exempel så finns det en liten handdator som du kan använda oavsett var du befinner dig i stället för att åka till din hälsocentral och lämna provet. Det här är ett prov som tas ofta under perioder av behandlingen så det kan bli många resor. Blodtrycksmätning kan skötas hemma på samma sätt.

Det börjar bli lika enkelt att sköta den här typen av prover hemma som det i dag är för diabetiker att ta sitt blodsocker. Vi vill att landstinget erbjuder dessa e-tjänster. Vi har ett glesbefolkat län med långa avstånd. Både patienter och miljö skulle tjäna på ett införande av e-tjänster på bred front.

Men allt kan inte skötas hemma och då är den nära vården, primärvården, viktig. Hälsocentralen kan i dag ta över många av de uppgifter som sköts på öppen mottagningarna på sjukhusen och det är en ständigt pågående process där rehabilitering och återbesök sker på hälsocentralerna i allt större utsträckning. Vi vill satsa mer på primärvården för att kunna utveckla denna förändring. Det är viktigt för patienterna att vården är så nära som möjligt.

Jessica Rydell (MP), landstingsråd