Vi vill höja ribban för friidrotten

Debatt Artikeln publicerades

”Riktigt pinsamt är det att våra egna talanger i höjdhopp hoppar ”för högt” för den egna träningshallen, och måste åka till Nybro eller andra städer för att träna.”

För femte året i rad satsar regeringen på Idrottslyftet. Syftet är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. Satsningen ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar.
I Kalmar finns många ideellt arbetande föräldrar och idrottsledare som är guld värda för både ungdomarnas och samhällets utveckling och vi har i ett första steg tittat på Kalmar SK friidrott. Vi vet ju att de länge levde i Kalmar FF:s skugga på Fredriksskans och det är glädjande att se hur klubben jobbar på och att även flickorna är på gång.
Men tyvärr står förutsättningarna för friidrotten inte i paritet med vad man kan förvänta sig i en stad av Kalmars storlek.
I ”anläggningen” på Fredriksskans, som ska delas med många, droppar det sedan länge från taket när det regnar och ute ligger ännu vattengraven vid fel sida av löpbanan.
Riktigt pinsamt är det att våra egna talanger i höjdhopp hoppar ”för högt” för den egna träningshallen, och måste åka till Nybro eller andra städer för att träna.
Många kommuner satsar på ungdomsidrotten och Växjö, som vi brukar jämföra oss med, invigde en ny friidrottsarena, Telekonsult Arena, nu i oktober.
Sedan undrar Johan Persson (S) varför ungdomar och deras familjer flyttar från Kalmar.
I Kalmar slår du fort i taket på många sätt .
Kalmar SK Friidrott har i brev till kommunen beskrivit sin situation, och påmint om den multihall de blivit lovade. De har även visat sin vilja att anordna nya idrottsevenemang i Kalmar.
Johan Persson hänvisar där i sin egenskap av kommunstyrelsens ordförande, dem till Destination Kalmar AB där Johan Persson också är ordförande. Svaret till föreningen, som är offentlig handling, kan sammanfattas under rubriken ”god dag yxskaft”.
Klubben har också gjort en förfrågan till Destination Kalmar AB om stöd med 65 000 kronor till kostnader, som sopkärl, toavagnar, trafikregleringar, i samband med Margaretaloppet, med mer än 4 000 deltagare 2011, som Kalmar SK Friidrott arrangerar.
Man kan tycka att det är en rimlig begäran med tanke på de miljoner som det kommunala bolaget lägger på evenemang och flera andra tävlingar för vuxna.
År 2011 fick Kalmar FF 28 miljoner, behållningen från 2010 års budget som bestod av regeringens stödpengar och extrapengar från den kommunala skattehöjningen. Det är bara ett exempel på hur Socialdemokraterna prioriterar eliten, även när det är tomt i kassan.
När Arenabolaget, byggde ny fotbollsarena vid Hansa City kom friidrottens chans att få en ändamålsenlig anläggning. Nu måste friidrott och skolidrott få sitt på Fredriksskans. Det finns ett jättestort tryck på träningstider vilket visar på ett stort intresse, som måste tas tillvara. En multihall är sedan länge utlovad av majoriteten och nu när fokus för Linnéuniversitetet är flyttat från Fredriksskans, måste friidrotten och skolidrotten få rimliga förutsättningar att träna.
I den fördjupade översiktsplanen som är antagen av kommunfullmäktige beskrivs att sportaktiviteter, både spontana och andra möjligheter till motion, ska dominera vid Fredriksskans och det vill vi i Folkpartiet uppmärksamma majoriteten på. Nu finns möjligheten och det är hög tid att Socialdemokraterna ger Kalmar SK Friidrott ett seriöst svar på sina frågor.
Idrott är så mycket mer än utveckling av motorik, till exempel är det belagt att motion och idrott skärper inlärningsförmågan.
Men idrotten är också en mötesplats och ”fritidsgård” där barn och ungdomar hittar vänner för livet och där de känner att de tillhör ett sammanhang. Kanske är de flesta helst glada amatörer, men några drömmer säkert om att få stå överst på pallen i OS. Alla har egna framtidsdrömmar och vi liberaler tänker bidra till, att de ungdomar som vill, ska få börja drömma här Kalmar. Och alla ska kunna hoppa ännu högre.

Inger Hilmansson (FP)
Peter Forsberg (FP)
kommunstyrelsen
kultur- och fritidsnämnden