Vi vill ha en skola där föräldrarna har makten

Anna Snöberg, rektor Karl-Oskarskolan Katharina Sjögren-Edström, Tf VD Karl-Oskar Utbildning ,

Replik på debattinlägg om Oxhagsskolan av Bertil Dahl, Leila Ben Larbi och Jonas Friberg (V), 11 juni

Det är med ett djupt veck i pannan vi på ThorenGruppen läser vänsterpartisternas stridslystna debattartikel "Dags att ta tillbaka Oxhagsskolan".

Vi välkomnar debatten men kommer inte att acceptera debattörernas åsikter. Vi kan därför inte ställa oss bakom grundandemeningen där debattörerna ser eleverna som handelsvaror och skolvärlden som ett "spel" där vinstjakten är enda slutgiltiga målet.

Föräldrar är kompetenta nog att veta vad som är bäst för deras egna barn och behöver inte hållas i handen av kommunen. En bristfällig skola skulle inte öka elevantalet varje år som vår verksamhet gjort om inte föräldrar och elever på våra skolor runt om i Sverige trott på vår förmåga att skapa de bästa möjligheterna att utveckla en trygg, rolig och kreativ skola som bäst förbereder eleverna för framtiden.

  Föräldrar ser att vi sätter elevernas utbildning i första hand och att vi ständigt levererar bättre kvalitet eftersom vi återinvesterar största delen av vinsten tillbaka till verksamheten. Av våra intäkter går cirka 94 procent till verksamhetskostnader såsom löner, hyror, läromedel och skolmat. Fyra procent återinvesteras i verksamheten som fastigheter och nya skolor.

  Vi betalar all vår skatt i Sverige och 1,7 procent av omsättningen utgörs av skatt på vår vinst. 0,4 procent av omsättningen utgörs av utdelning till vår ägare.

  Vi tycker också att debattörernas svart-vita syn på utbildning gör att de blundar för verkligheten och gör sig till domare när de anser att en kommunal skola är det enda och rätta alternativet för att driva en framgångsrik och kvalitativ verksamhet.

  Vad som är kvalitet är upp till föräldrarna och skolinspektionen att bedöma. Föräldrarna i Oxhagen ska veta att vårt ägarskap är långsiktigt och att vi är ett ekonomiskt stabilt företag som funnits sedan 1999 med utgångspunkten att bedriva skolor med ett samhällsansvar.

  Vi kommer nu att driva verksamheten vidare, allt för att kunna ta tillvara på de styrkor som redan finns idag och addera det med vår kompetens och erfarenhet för att göra skolan ännu bättre. Det är våra barns framtid vi talar om, det går inte att mäta i "spel" eller kronor och ören.

  För om vi använder vänsterdebattörernas ord är det en skandal att de ser det på det viset. Ni måste inse att ni inte kan ta makten från föräldrarna. De styr det fria skolvalet, inte kommunen.