Vi står upp för flyget

Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande och ordförande för S i Kalmar län Lena Hallengren (S), riksdagsledamot Johan Persson (S), ordförande kommunstyrelsen i Kalmar

på debattinlägg om flygskatt, publicerat 18 mars.

Centerpartiets ledande trojka i länet går till angrepp mot oss kring flygskatten som regeringen vill införa.

Vi vill vara tydliga med att detta inte är ett bra förslag för Kalmar län.

För ett län som saknar bra alternativa färdmedel till Stockholm så är flyget väldigt viktigt. Det var därför som vi socialdemokrater redan för tio år sedan tog initiativ till att ta över flygplatsen från staten som saknade ambitioner när det gällde att utveckla flyget till och från Kalmar. Sedan dess har utvecklingen av flyget gått riktigt bra. Trafiken har ökat och vi har nyligen också fått ett så kallat SGEI godkännande från EU kommissionen. Det innebär att vi vid behov får stötta flygplatsen ekonomiskt. SGEI stämpeln från EU-kommissionen fick vi på grund av flygets betydelse för regionen. Nu pågår också ett arbete med ambitionen att öka inblandning av biobränsle på flygplatsen.

Ingen, varken Centerpartiet, eller någon annan, behöver mot denna bakgrund tvivla på att vi står bakom behovet av ett väl fungerande flyg till och från Kalmar. Vår uppfattning har vi deklarerat i yttranden från kommunen och regionen men också i direkta samtal med regeringen.