Vi ska öka kontakten med arbetsgivarna

Mattias Buvari, 
regiondirektör Arbetsförmedlingen Syd Linda Schön
, marknadschef Arbetsförmedlingen Småland ,
Arbetsförmedlingen vill satsa mer på direktkontakt med arbetsgivarna i jakten på fler lediga arbeten. I Småland kommer sex speciella jobbsökare att arbeta mot arbetsgivarna.
Foto:HENRIK MONTGOMERY / TT
Arbetsförmedlingen vill satsa mer på direktkontakt med arbetsgivarna i jakten på fler lediga arbeten. I Småland kommer sex speciella jobbsökare att arbeta mot arbetsgivarna.

"

Vi ska vara mer flexibla och mobila och möta arbetsgivarna på deras arbetsplatser. Det gäller inte minst småföretagen, där de flesta jobben skapas i dag."

Arbetsförmedlingens förnyelsearbete omfattar en rad olika utvecklingsinitiativ. Men det finns ett utvecklingsområde som har en avgörande betydelse för att vi ska kunna klara av våra olika uppdrag effektivt och tillföra ökad kund- och samhällsnytta. Det är våra kontakter med arbetsgivare.

Oavsett om det handlar om att matcha sökande till ett arbete eller hjälpa företag att hitta rätt kompetens behöver vi goda kontakter med arbetsgivarna.

Därför ska vi nu öka och fördjupa kontakterna med arbetsgivarna. Under 2015 avsätter Arbetsförmedlingen drygt en kvarts miljard för det arbetet i landet. Medlen används främst till att öka antalet medarbetare med inriktning på arbetsgivarkontakter.

Arbetsgivararbetet är naturligtvis ingen ny företeelse på Arbetsförmedlingen. Det har tidvis varit högt prioriterat och i vår region finns det många kontor med mycket goda arbetsgivarkontakter. Men det eftersatta utvecklingsarbetet som har präglat Arbetsförmedlingen under de senaste åren har försvagat kontakterna med arbetsgivarna. Generellt är nivån och innehållet i våra arbetsgivarkontakter långt ifrån tillräckligt.

Den arbetsgivarsatsning vi nu gör består av följande delar:

# Fler arbetsförmedlare ska ägna mer tid åt arbetsgivare: 
Fler arbetsförmedlare ska lägga mer tid på, eller helt ägna sig åt, arbetsgivararbetet. De extra resurserna och den tid som frigörs genom förenklingsarbete, minskad administration och successivt införande av e-tjänster, ska användas för att öka kontakterna med arbetsgivarna.

# Uppsökande arbetssätt: 
Vi ska vara mer flexibla och mobila och möta arbetsgivarna på deras arbetsplatser. Det gäller inte minst småföretagen, där de flesta jobben skapas i dag. Vi ser nu också över vårt kontorsnät, för att frigöra resurser och därmed göra det möjligt att jobba mer uppsökande.

# Fler och bättre digitala tjänster
: Ett rikt utbud av användarvänliga och effektiva digitala tjänster stärker inte bara stödet till sökanden och arbetsgivarna utan frigör också tid för arbetsförmedlarna till mer komplexa ärenden.

# Fler arbetsförmedlare ska kunna mer om branscher och yrken: 
Ett framgångsrikt arbetsgivararbete förutsätter goda bransch- och yrkeskunskaper. Arbetsförmedlingen ska i samarbete med branschföreträdare utveckla system för att öka och upprätthålla arbetsförmedlarnas kunskaper.

Det finns redan i dag flera exempel på framgångsrikt arbetsgivararbete i Småland. Tillsammans med organisationen Företagarna har våra Jobbsökare lokaliserat och matchat många anställningar. Under 2015 satsar vi ytterligare och det kommer finnas sex Jobbsökare i Småland, knutna till varje lokalt kontor.

För att moderniseras har vi i Ljungby påbörjat en utveckling och behovsanpassning av vår tjänsteportfölj, i nära samarbete med arbetsgivare. Arbetsförmedlingen i Småland deltar även i flertalet bransch- och näringslivsråd såväl lokalt som regionalt, där vi i dialog med branschen och kommunerna identifierar behoven på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens förnyelsearbete är en långsiktig process. Så även vår arbetsgivarsatsning. Våra kontakter med arbetsgivarna ska inte byggas upp med kampanjer, utan utvecklas stegvis i nära samarbete och tät dialog med arbetsgivarna.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.