Vi måste bygga upp ett vattensmart samhälle

Debatt Artikeln publicerades

Replik

på landshövding Thomas Carlzons debattartikel om Kalmar läns utmaningar

Vattenbrist och torka är framtidens samhällsutmaning. Många reagerar, precis som vår landshövding i debattartikeln, på hur vattnet används idag. Det pågår flera projekt för att bygga ett vattensmart samhälle. Kalmar Vatten har i samverkan med projektpartners, beviljats medel från Vinnova, för att arbeta vidare med visionen "rätt" vatten på "rätt" plats.

Syftet är att utifrån slutanvändarnas behov, utreda förutsättningar för återanvändning av renat avloppsvatten till tekniskt vatten och bevattning. Upphandling pågår för att bygga Kalmarsundsverket, stadens nya njure. Ett helt nytt avloppreningsverk erbjuder nya möjligheter att tänka om och att återanvända det renade avloppsvattnet är en av visionerna.

Dagens VA-system byggdes ut under förra sekelskiftet och det krävs stora resurser för att bygga om infrastruktur. Bästa tillfället till förändring är när man bygger nytt. Som huvudman för de allmänna vattentjänsterna i Kalmar kommun är det Kalmar Vattens uppdrag att säkra en långsiktig dricksvattenförsörjning och för att möta framtidens utmaningar krävs insatser på flera plan. Vattnet ska komma fram till varje kund varje stund. Kalmar Vatten investerar därför i nya dricksvattenreservoarer för att bättre kunna klara framtida variationer. För att förhindra läckor behöver utbytestakten av ledningsnätet öka och ytterligare två arbetslag rekryteras.

För att trygga dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv måste vi främst skydda de resurser vi har. Hela Sverige står inför arbetet att öka säkerheten i vattenskyddsområden. Revideringen innebär att definiera zoner med olika skyddsnivåer utifrån de aktuella förutsättningarna. För Råsbäck är det redan fastställt och Södra Nybroåsens vattenskyddsområde är snart klart för samråd.

Drift och investeringar för dricksvattenförsörjning och avloppsrening täcks av den årliga VA-taxan, inte skattemedel och enligt vattentjänstlagen får verksamheten inte gå med vinst. För att klara framtidens utmaningar behöver vi bygga upp långsiktiga och robusta system. Det innebär att en ökad VA-taxa är att vänta under de kommande åren i Kalmar liksom i många av landets kommuner.

Samtliga aktörers initiativ är viktiga för att skapa framtidens hållbara vattenförsörjning. Men det kräver samverkan. Precis som landshövdingen skriver måste vatten bli en tydligare del av samhällsplaneringen. Ett hållbart samhälle kan vi bara bygga tillsammans med våra olika uppdrag och kompetenser. Vi utmanar bygg- och fastighetsbranschen. Hur vill ni bygga framtidens samhälle? Hur ser era visioner om hållbar vattenanvändning ut?

Thomas Bergfeldt, VD Kalmar Vatten AB.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.