Vi i majoriteten är feminister

Debatt Artikeln publicerades
Jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna är prioriterade för Kalmar kommun, det lovar dagens två debattörer. ”Vi är feminister, och för en feministisk politik.” lyder det korta med solklara beskedet.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
Jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna är prioriterade för Kalmar kommun, det lovar dagens två debattörer. ”Vi är feminister, och för en feministisk politik.” lyder det korta med solklara beskedet.

Feminism

”Inom trygghetsområdet har vi genomfört ett flertal insatser med ett jämställdhetsperspektiv som spridits både nationellt och internationellt, såsom Nattstopp i kollektivtrafiken och Funkabo genussmart fritidsgård.”

Vi i majoriteten är feminister, och för en feministisk politik. Det innebär att vi formar vår politik utifrån att samhällets struktur och dess fördelning av resurser, makt och inflytande missgynnat och fortfarande missgynnar kvinnor som grupp.

Att en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom samhällets alla sektorer inte självfallet är någon garanti för att den reella makten fördelas jämnt mellan könen. Dock så är det en avgörande förutsättning för att vi ska kunna verka för jämställdhet i alla forum där beslut fattas.

Liselotte Ross (V), kommunalråd
Foto: Rasmus Jeppsson
Liselotte Ross (V), kommunalråd
”Vi minns med fasa det flygblad som SD-kvinnor skickade ut våren 2018 och som tog oss raka vägen tillbaka till spisen och 1952.”
Liselotte Ross (V), kommunalråd

Ett prioriterat område för oss i majoriteten är ekonomisk jämställdhet, därför är just heltid som norm och jämställda löner viktiga insatser i kommunen. Det räcker inte med det, vi arbetar också med att skapa modeller för hälsofrämjande arbetsplatser, och här prioriteras kvinnodominerade områden eftersom vi ser att ohälsan är ojämställt fördelad, och att arbetet och arbetets organisering har effekter på hälsan.

Inom område arbetsmarknad-välfärd arbetas det systematiskt utifrån ett jämställdhetsperspektiv där vi i samverkan med bland annat studieförbund särskilt försöker nå utrikes födda kvinnor, då vi vet att just de har en svagare etablering på arbetsmarknaden, det är en av våra stora utmaningar ur både ett jämställdhets- och tillväxtperspektiv.

Att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller personlig utveckling handlar om jämställda förutsättningar att utveckla intressen, ambitioner och att nå sin fulla potential utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar utifrån könstillhörighet. För att stödja en sådan utveckling beslutades 2018 att elitstödet ska fördelas jämställt. 2018 gick 520 000 kr till damer medan herrsidan fick 480 000 kr, en fördelning vi är stolta över. Arbetet med Trygg och säker förening är ett annat område där 30 föreningar är certifierade och där arbetet med att skapa lika förutsättningar oavsett könstillhörighet är en viktig faktor.

Att kvinnor ska kunna känna sig trygga på kommunens gator och torg är en central punkt i vårt trygghetsarbete, här arbetar vi med bland annat näringslivet och Kalmar City för att förbättra i den fysiska miljön rörande belysning, ordningsvakter och i viss mån kameraövervakning. Vi bedriver även ett mer aktivt arbete för att involvera män i det våldsförebyggande arbetet. Inom trygghetsområdet har vi genomfört ett flertal insatser med ett jämställdhetsperspektiv som spridits både nationellt och internationellt, såsom Nattstopp i kollektivtrafiken och Funkabo genussmart fritidsgård.

Vårt jämställdhetsarbete skiljer sig monumentalt från den syn som råder hos vissa andra debattörer på den här debattsidan. Nyligen såg vi hur två kvinnor som representerar SD-Kalmar förfasade sig över majoritetens politik, hur går det förresten ens ihop, att vara kvinna och Sverigedemokrat. Vi minns med fasa det flygblad som SD-kvinnor skickade ut våren 2018 och som tog oss raka vägen tillbaka till spisen och 1952. De vill helt enkelt vrida klockan tillbaka till då kvinnors frihet var mindre och utsattheten större.

SD ifrågasätter både att det skulle finnas strukturella skillnader mellan hur villkoren ser ut för kvinnor och män t.ex på arbetsmarknaden och att det behövs jämställdhetspolitiska åtgärder för att utjämna dessa orättvisor. SD tycker inte heller att politiken ska försöka påverka familjer att bli mer jämställda.

Utökat vårdnadsbidrag, borttagande av ”pappamånader”, sänkt gräns för abort, sambeskattning, ingen kvotering och minskat jämställdhetsarbete är delar av Sverigedemokraternas politik.

Sverigedemokraterna är helt enkelt ett antifeministiskt parti utan välfärdspolitik.

Liselotte Ross (V), kommunalråd

Dzenita Abaza (S), kommunalråd

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.