Vi behandlar alla lika - arbetar systematiskt och följer lagen

Debatt Artikeln publicerades

Replik

i debatt om vattenskötsel och framtiden, artikel publicerad 11 mars

Styrs av den statliga värdegrunden:

Vattenmyndighetens uppdrag är att genomföra Sveriges politik inom vattenfrågor. Politiken utgår från vad riksdag, regering och EU, i demokratisk ordning, har beslutat. Arbetet utförs inom ramarna för den svenska lagstiftningen, inklusive de nya delarna om vattenmiljö och vattenkraft som trädde i kraft vid årsskiftet. I vårt uppdrag ingår att göra avvägningar som kan påverka olika sektorers intressen. Om Vattenmyndigheten skulle göra en felaktig avvägning och därmed ta ett felaktigt beslut kan regeringen korrigera detta genom en överprövning. Basen för Vattenmyndighetens är den statliga värdegrunden, vilket innebär transparens, likabehandling, dialog och rättssäkerhet.

Arbetet genomförs stegvis och systematiskt:

De fem vattenmyndigheternas planerade beslut om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten (KMV) för vattenkraft är ett led i arbetet att fullt ut tillämpa bestämmelserna om KMV och undantag så som den nya lagstiftningen säger. I dessa beslut föreslås undantag för 70 procent av vattenförekomsterna som påverkas av storskalig vattenkraft för att inte ge för stor påverkan på Sveriges balans- och reglerkraft.

Möjligheten att gå till beslut beror på om det finns underlag som visar att kriterierna för KMV och mindre stränga krav är uppfyllda. I praktiken måste arbetet ske stegvis eftersom ett samlat underlag ofta saknas från övervakning, verksamhetsutövares egenkontroll och olika databaser. Vårt arbete med vattenkraft fortsätter och vi ser över om fler KMV kan pekas ut i övriga områden i Södra Östersjöns vattendistrikt. Målet är att vara klara till 2021.

Principen för likabehandling:

Vattenmyndigheten har ett regeringsuppdrag att göra en översyn av förutsättningarna för att tillämpa KMV och undantag på flera ställen. I detta arbete har hittills 4 000 av Sveriges 26 000 vattenförekomster setts över. Översynen görs utifrån likabehandlingsprincipen där all typ av påverkan ingår och ingen särskild bransch prioriteras. För alla verksamheter gäller att det behövs rätt information för att bedöma om kriterierna från EU-rätten är uppfyllda eller inte.

Vår arbetsprocess i 6-årscykler kan upplevas som långsam, men den syftar till att beslut om vattendistriktets cirka 2 300 vattenförekomster ska grundas på bästa möjliga underlag. Så värnar vi det viktiga vattnet för samhällets bästa!

Thomas Carlzon, landshövding och ordförande i Södra Östersjöns vattendelegation.

Irene Bohman, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.