Vem vinner budgetkampen?

Christer Jonsson (C) 
Malin Sjölander (M)
 Gudrun Brunegård (KD) Pierre Edström (L) ,
I november ska landstingsrådet Anders Henriksson (S) försöka lotsa igenom en ny budget i landstingsfullmäktige. Redan nu står det klart att oppositionspartierna inte är imponerad av de budgetriktlinjer den rödgröna majoriteten lagt på bordet.
I november ska landstingsrådet Anders Henriksson (S) försöka lotsa igenom en ny budget i landstingsfullmäktige. Redan nu står det klart att oppositionspartierna inte är imponerad av de budgetriktlinjer den rödgröna majoriteten lagt på bordet.

"Det är befogat att tala om en kris när det har gått så långt att landstinget stänger vårdplatser permanent för att det saknas personal. Majoriteten har under sina år vid makten gjort för lite."

Nu har både vi och den rödgröna landstingsmajoriteten presenterat våra respektive politiska riktlinjer inför höstens budgetarbete. Så här nära inpå utgör de båda alternativen förhandsbesked till dig som väljare om hur politikerna vill styra och utveckla landstinget efter nästa val.

I våra riktlinjer identifierar vi tre stora utmaningar som landstinget måste lösa för att fixa sitt sjukvårdsuppdrag i framtiden.

Ökande vårdbehov. Fler äldre med komplexa sjukdomstillstånd ökar trycket på sjukvården i länet. Dess olika delar måste bli bättre på att samverka, förebygga sjukdomar och utnyttja sina resurser effektivt. Mer vård behöver flyttas från sjukhusen till hälsocentralerna och hemsjukvården. Genom bättre folkhälsa och tidigare upptäckt av sjukdomar minskar behovet av dyrare sjukhusvård. Denna förändring går för långsamt med nuvarande majoritet.

  Bemanningen. Det är befogat att tala om en kris när det har gått så långt att landstinget stänger vårdplatser permanent för att det saknas personal. Majoriteten har under sina år vid makten gjort för lite för att göra landstinget mer attraktiv som arbetsgivare.

  Digital omställning. Rätt använd och med ett systematiskt arbetssätt kan digitaliseringen minska vårdköerna och frigöra resurser som kan sparas in eller användas där de behövs bättre i vården.

  Vi föreslår åtgärder och pekar ut en färdriktning. De rödgrönas riktlinjer har å andra sidan beskrivits som en lång önskelista som blandar stort och smått, utan prioriteringar och färdplan. Vi kan inte annat än att hålla med. Att majoriteten gör stort nummer hur många förslag de har hjälper föga när de helt blundar för ett annat och växande problem.

  För att klara av utmaningarna ovan behöver landstinget får rätsida på ekonomin som har försämrats i flera år och räddats på sista raden av extraintäkter. Majoriteten nämner inget om hur det ska gå till, men nu vet vi att de smygstänger svårbemannade vårdplatser för att spara pengar. De kritiseras dessutom i en kommande rapport av revisorerna för att deras budget har låg trovärdighet och inte fungerar som styrinstrument.

  och kräver att verksamheterna tar fram förslag till kostnadsbesparande åtgärder som kan genomföras utan att tillgängligheten till vård i länet försämras.

  Våra viktigaste förslag:

  # Skapa en sammanhållen och nära hälso- och sjukvård som utnyttjar resurserna så effektivt som möjligt i hela länet.

  # Flytta resurser och vård från sjukhusen till primärvården samt sätta ett tydligt och långsiktigt mål för detta.

  # Genomföra en total översyn av grundbemanningen inom sjukvården utifrån att vården ska vara jämlik i hela länet.

  # Inför en trohetsbonus för att belöna trotjänare med erfarenhet.

  # Höj tempot i utvecklingen och kraven på landstingets journalsystem.

  Skapa en plan med tydligt siffersatta mål för vårdens tillgänglighet digitalt och patienternas digitala möjligheter.

  # Ta fram en strategi för budgetar i balans i förvaltningarna, för att skapa arbetsro och långsiktighet.

  # På sikt minska antalet patienter per läkare i primärvården avsevärt.

  # Ta fram mål för hur skillnaden i livslängd mellan människor med psykisk ohälsa och dem med psykiskt välbefinnande ska minska.

  # Gör det lättare att få akut sjukvård på rätt nivå.

  # Förstärk det förebyggande arbetet med hälsokontroller 40-50-60 år, enligt Västerbottenmodellen.

  Fler förslag för bättre sjukvård hittar du i våra budgetriktlinjer. Inte riktigt lika många som i majoritetens riktlinjer – men bättre.