Vårdförbundet: Det är dags att spräcka löneglastaket

Debatt Artikeln publicerades
Nu måste regionen ändra sin lönepolitik, ska behovet av hyrpersonal brytas krävs en kraftig lönesatsning på specialutbildad personal som exempelvis barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och chefer. Det kravet lyfter Vårdförbundet inför årets avtalsrörelse.
Foto: Lise Åserud
Nu måste regionen ändra sin lönepolitik, ska behovet av hyrpersonal brytas krävs en kraftig lönesatsning på specialutbildad personal som exempelvis barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och chefer. Det kravet lyfter Vårdförbundet inför årets avtalsrörelse.

Lönepolitik

”Det är dags att lösa bemanningskrisen genom bättre lönevärdering för erfarna och särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och chefer!”

Löneavtalet mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, är uppsagt och nu är vi inne i en avtalsrörelse med tydligt uppdrag från medlemmarna: Det är dags att spräcka löneglastaket och göra villkoren i vården både jämställda och hälsosamma. Det är dags att lösa bemanningskrisen genom bättre lönevärdering för erfarna och särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och chefer!

Alltför många har valt att lämna verksamheterna på grund av svag löneutveckling, dåliga arbetsvillkor och brister i arbetsmiljön. Följden blir en eskalerande personalomsättning, höga kostnader för bemanningspersonal, en allt sämre arbetsmiljö, bristande bemanning och kontinuitet samt ohälsa och höga sjuktal. Detta innebär negativa konsekvenser för oss som medborgare när vi eller våra nära och kära behöver tillgång till en fungerande hälso- och sjukvård.

”Lönesatsningen beräknas omfatta var fjärde medarbetare och innebär att den som visat särskild yrkesskicklighet ska ha minst 10 000 kronor mer i månaden.”
Tora Elfversson Dahlström, ordförande för Vårdförbundet i Kalmar län.

Vårdförbundet har i sin Livslönerapport från 2016 konstaterat att det skiljer mer än 30 procent i livslön mellan en specialistsjuksköterska respektive barnmorska och en civilingenjör, trots att de har liknande utbildningslängd och bedöms ha motsvarande svårighetsgrad i yrket. Att löneutvecklingen för våra livsviktiga legitimationsyrken barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor försvagas vid 35 års ålder för att ytterligare mattas av vid 45, är inte rimligt.

Vårdförbundet kräver nu en lönesatsning på särskilt yrkesskickliga. Erfarenhet, kompetens, specialistkunskap, ansvarstagande och karriär i yrket måste löna sig. Lönesatsningen beräknas omfatta var fjärde medarbetare och innebär att den som visat särskild yrkesskicklighet ska ha minst 10 000 kronor mer i månaden.

Vi vill också att den som arbetar i kommunal verksamhet samt i vissa kommunala bolag, ska få ett arbetstidsmått vid ständig natt som är 34 timmar och 20 minuter, dessa villkor finns redan i regioner och privat sektor.

Vi behöver tillsammans med arbetsgivarna få till lokalt fungerande processer kring arbetstidsförläggning som omfattar schemaläggning, dygnsvila, jour och beredskap, övertid, semesterplanering med mera.

Nu är det upp till bevis! Vi uppmanar politiker och beslutsfattare i region och kommuner Kalmar län att använda avtalsrörelsen 2019 till att ge SKL och Sobona mandat att gå oss till mötes i våra krav på bättre villkor. Tillsammans kan vi ge de bästa förutsättningarna för vårdens legitimerade medarbetare att vilja stanna kvar och utveckla vården, så att den blir jämställd och hälsosam för både personal och patienter.

Vårdförbundets medlemmar i Kalmar län genom avdelningsordförande:

Tora Elfversson Dahlström

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.