Vänsterpartiet är ansvarigt för fattade beslut

Debatt Artikeln publicerades

Slutreplik av Jonny Brändewall

I mitt debattinlägg konstaterade jag att Kalmar kommun har antagit en uppförandekod, vilken inte tycktes gälla det egna handlandet. Kommunledningen ingår nämligen avtal, i strid med uppförandekodens intentioner, i detta fall med Ryanair. 
Vänsterpartiets Birgitta Axelsson Edström och Bertil Dahl vill friskriva sig från beslutet.
Men V sitter – i skrivande stund – alltjämt i majoritetsstyre med (S) och är följaktligen solidariskt ansvariga för fattade beslut.
De som läste mitt inlägg noterade att jag inte signerade som folkpartist. Ändå väljer V att koppla mitt inlägg till politiskt sådant.
Bertil Dahl och Birgitta Axelsson Edström är självklart så uppdaterade i kommunpolitiken att de vet att det är flera år sedan som jag hade politiska uppdrag. Senaste var när jag räddade skattebetalarna från S och V:s ”schyssta” (V:s ordval) företagande i Salvestaden AB.
Hur som helst, en etisk kod vänder sig inte bara till samarbetspartners utan även till de kommunanställda, vilka ska kunna vara stolta medarbetare och känna förtroende för sin ledning. Därför är signalen inåt att antagen kod gäller – men bara ibland. Detta är ohållbart. En antagen kod måste efterlevas. Om inte riskerar den bli en pr-grej utåt och därmed löper risk att förtunnas och blir i förlängningen ohållbar.

Jonny Brändewall