Välfärdens motor ryter till

Debatt Artikeln publicerades

I Småland, Öland och Blekinge finns många företag i förhållande till folkmängd jämfört med övriga landet.

Blomstrande näringar och företagsamhet inom tillverkning, handel, areella samt tjänste- och besöksnäringen där handel i kombination med turismindustrin växer varje år. Bristande infrastruktur till trots.
Vad skulle hända om politiken satsade massivt, strategiskt och fokuserat på tillväxtmöjligheterna i sydost? Kartan idag ser inte ut som den gjorde tidigare. Järnridån är borta. Vi har snabbt växande företag på kort avstånd över Östersjön med närhet och transportvägar tur och retur Kina. I Baltikum, Polen och Ryssland finns cirka 400 miljoner människor, potentiella kunder och möjligheter för våra företag. Det var inte en slump att Hansastäderna fanns runt Östersjön en gång i tiden. Framtiden är här och finns i sydost.

Nu ställs vi dessutom inför en eventuell regionförstoring, som vi företagsledare ännu inte är delaktiga i eller förstår vidden av. Vad har företagen för nytta av en större region för att kunna utveckla våra företag och kunna konkurrera på lika villkor i en global värld? Hittills har ämnet om regionförstoring varit politikernas arena, vi vill ha ett ord med i laget. Våra företag är bränslet till välfärdens motor.
För att kunna verka och utvecklas på en lokal marknad krävs bra företagsklimat både lokalt och nationellt. Det handlar om samhällets service till företag vad gäller skatter, kompetensförsörjning och energikostnader, men också om samhällets attityder till företag och företagande via beslutsvägar, bostäder, infrastruktur, handel och kultur/upplevelser.

Dessa faktorer påverkar vår konkurrens­kraft, våra beslut om att investera och anställa nya med­arbetare. Trots att närvaron av många starka och växande företag har en avgörande betydelse för ett lokalsamhälles möjligheter att utvecklas, finns inte kontinuerlig samverkan mellan politiken och näringslivet vad gäller större beslut som rör förutsättningarna för våra företag.
Att vår del av Sverige varit satt på undantag förvånande länge, känner vi alltför väl till. Varje land med självaktning brukar ha fungerande ­infrastruktur längs sina kustlinjer som smidigt ansluter till gränsande kommuner, tillväxtområden och grannländer, så är inte fallet i sydost. Nu kräver vi att det handlar om hur vi ska kunna fortsätta att driva våra företag här och inte någon annanstans.
Vi vill kunna utveckla vår verk­samhet genom närhet och framtidsvisioner i ett samhälle som verkar för företagen. Vi vill ha ett faktiskt och praktiskt handhavande som sträcker sig över mandatperioder, kommun- och länsgränser rörande vad som är bra för företagandets villkor.

Vi vill ha ett ord med i laget inför kommande storregioner. Behövs storregioner eller ej? Vad har näringslivet för nytta av en storregion? Ökar förutsättningarna för lägre skatter, snabbare beslutsvägar och bättre infrastruktur? Vi kräver bättre funktionalitet, infrastruktur och att kartan för Sverige ­lever i nutid med utveckling mot öster.
Företagen skapar förutsättningar för tillväxt, men tillväxt påverkas av hur politiker agerar för företagsklimatet. Tillväxt skapas genom samverkan?–?det har visat sig genom historien. Nu är det dags för politiken inom stat, kommuner och regioner att samverka med näringslivet i denna del av Sverige. Vi bjuder därför in Sveriges och regionernas beslutsfattare till samtal med fokus på vår framtid?–?framtiden väntar inte.
Lars Thuring
Vd OKG
Per Skårner
Vd Kährs AB
Ruthger De Vries
Platschef Scania Oskarshamn
Johan Beermann
Vd GDL Transport Öst AB
Anders Sjöblom
Oskarshamns Hamn AB
Ingemar Andersson
Vd/ägare Liljas Bil AB
Leif Stridh
Skanska Sverige AB
Håkan Gunnarsson
Regionchef Eon
Peter Höckerfelt
Elia AB
Per-Göran Sigfridsson
Lantbrukare Läckeby
Lennart Svenzen
Lantbrukare Rockneby
Per Petersson
Lantbrukare Löttorp
Håkan Lundgren
Lantbrukare Gamleby
Kicki Svensson
Skogsbrukare Fagerhult
Staffan Skeppe
Platschef Teliasonera
Anders Olofsson
Vd Dectron AB
Mari Kadowaki
Vd Saft Batteries AB
Claes Winquist
Oskarshamns Hamn AB
Lars Gerhardsson
Vd LGBT Group AB
Jörgen Bödmar
Vd/ägare DesignOnline AB
Håkan Hellström
Vd/ägare Svensk Fastighetsförmedling Sydost
Per-Olof Persson
Vd/ägare P&E Förvaltning AB
Krister Engdahl
Vd Flexibuss Sverige AB/Dackebuss AB