Våga satsa på personalen

Marie Löfstrand ,
Direkt efter beskedet att Oskarshamns sjukhus tvingas stänga ned verksamhet även under hösten reagerade personalen. Nu vill dagens debattör ha besked av landstingets politiska ledning, vilka satsningar på personalen planeras?
Foto:Per Hammenvik
Direkt efter beskedet att Oskarshamns sjukhus tvingas stänga ned verksamhet även under hösten reagerade personalen. Nu vill dagens debattör ha besked av landstingets politiska ledning, vilka satsningar på personalen planeras?

"För patienterna kommer neddragningen att innebära förlängda väntetider, fler transporter till andra sjukhus, samt överbeläggningar där patienten inte alltid vårdas av personal med rätt kompetens."

Oskarshamns sjukhus blev utnämnt till Sveriges bästa mindre sjukhus 2015. Idag är verkligheten en annan.

Den gångna veckan har landstinget i Kalmar län bestämt att stänga 15 vårdplatser på Oskarshamns sjukhus. Hela avdelning 7 (kirurgi) kommer att stängas, men även medicinkliniken drabbas. Därtill lider intensivvårdsavdelningen stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Stängningen ska pågå åtminstone fram till början av november.

För patienterna kommer neddragningen att innebära förlängda väntetider, fler transporter till andra sjukhus, samt överbeläggningar där patienten inte alltid vårdas av personal med rätt kompetens. Medarbetarna är oroliga både för sin arbetssituation och för försämringar i patientsäkerheten. Sommarmånadernas bemanningskris pågår numera året runt.

  Brist på sjuksköterskor eller brist på bra arbetsvillkor?

  Allt fler erfarna sjuksköterskor väljer att lämna sjukhusen. Istället söker de sig till kommunerna eller olika bemanningsföretag. Vissa sjuksköterskor väljer att lämna vården helt. Orsakerna till att byta arbetsgivare kan vara många, men den vanligaste orsaken som anges är frånvaron av en bra personalpolitik. Sjuksköterskorna behöver hälsosamma arbetstider med återhämtning, en rimlig arbetsbelastning, samt möjligheter till löneutveckling över tid.

  Satsa på den befintliga personalen.

  Hälsosamma arbetstider med tillräcklig återhämtning ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Detta motverkar också många av de långtidssjukskrivningar, som anställda inom sjukvården drabbas av idag.

  Lyssna på de engagerade medarbetare som arbetar nära patienterna. Ge dem tillfälle att delta i den långsiktiga planeringen av verksamheten. En fast grupp medarbetare, med liten personalomsättning, leder både till bättre vårdkvalitet och lägre kostnader.

  Inom de närmaste åren kommer en stor andel av de specialistutbildade sjuksköterskorna att gå i pension. För de yngre kollegorna lönar det sig idag inte att läsa en specialistutbildning, då det finns små möjligheter till löneutveckling i takt med ökad utbildningsnivå och erfarenhet.

  Landstingen kan bli attraktiva arbetsgivare.

  Landstinget i Kalmar län har ingått ett kollektivavtal om Akademisk Specialisttjänstgöring (AST) med Vårdförbundet. AST ger sjuksköterskor möjlighet till specialistutbildning med tillsvidareanställning och lön.

  Verksamheterna behöver även ökat utrymme för lokala anpassningar av arbetstiden; till exempel olika arbetstidsmodeller eller sex timmars arbetsdag.

  Sjuksköterskor är idag oerhört eftertraktade. Detta har öppnat för bemanningsbolag att hyra ut sjuksköterskor till en hög kostnad. Att erbjuda den befintliga personalen konkurrenskraftiga löner är en ren besparing.

  Kan Oskarshamns sjukhus åter bli Sveriges bästa mindre sjukhus?

  Idag är vårdpersonalen chockade, ledsna och bestörta. Från en dag till en annan vet de inte var de ska arbeta, eller vilka arbetsuppgifter de förväntas utföra. Få vågar hoppas på att situationen ska vara löst tills början av november.

  Färre vårdplatser bidrar inte till en bättre arbetsmiljö. Istället är det ytterligare några sjuksköterskor som har sagt upp sig.

  I början av året fanns stora planer på att bli Sveriges bästa mindre sjukhus även 2016. Det krävs satsningar på personalpolitiken för att nå dit. Nu är det upp till bevis för landstingets politiker och tjänstemän, personalen och medborgarna väntar på svar.