Våga anmäla när du upptäcker diskrimineringNiklas Cedergren
 Maria Hammarström
 ,

För personer med en funktionsnedsättning kan mycket av vardagen, som problemfritt fortlöper för de flesta, bli omständlig och svår när det kommer till tillgängligheten, oavsett om det gäller att ta sig fram på gator och torg eller om något ska inhandlas eller om myndighetsärenden och liknande ska genomföras.

Det kan vara trångt i affärer eller finnas krångliga trappsteg för rullstolsburna för att illustrera ett vanligt scenario. Sedan kan man föreställa sig hur problematiken ökar vid en snörik vinter.Beroende på hur och vad som räknas som olika funktionsnedsättningar så förekommer det lite olika uppgifter på hur många personer i vårt land som berörs, men uppskattningar ligger mellan 1,3 och 1,8 miljoner personer. Alldeles oavsett så är det en stor del av befolkningen.


I Sverige ser det naturligtvis ljusare ut för funktionsnedsatta än i många andra delar av världen. Men det finns fortfarande stora utmaningar. Så sent som den 1 januari 2015 skärptes diskrimineringslagstiftningen som behandlar funktionsnedsättning och bristande tillgänglighet och 2017 kommer lagen skärpas ytterligare med krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare för att genomföra aktiva åtgärder.Exempel på åtgärder för ökad tillgänglighet kan vara tröskelfria miljöer, åtgärder för att en person ska kunna ta sig ombord på och färdas med en buss, att få menyn uppläst på en restaurang, hjälp att plocka ner eller packa varor i en butik eller att få alternativa format av information – exempelvis större text.Antidiskrimineringsbyrån Sydost kommer under nästa år att fokusera särskilt noggrant på frågor rörande bristande tillgänglighet. Bland annat kommer vi granska butiker och offentliga rum för att studera tillgängligheten i utrymmena.
 Vi uppmanar berörda att anmäla misstänkt diskriminering. Vi hjälper naturligtvis till, helt kostnadsfritt.