Vad tycker vänsterpartiet är mest solidariskt?

Debatt Artikeln publicerades

Slutreplik av SD i Kalmar. Vänsterpartiets replik på vår debattartikel är i det närmaste ”goddag yxskaft”.

Sverigedemokraterna lyfter fram ett flertal omständigheter kring kommunens agerande kring det fortsatta samarbetet med byalaget i Påryd, angående Villa Ossians vara eller icke vara.
Vi är mycket kritiska till de absurda hyreshöjningarna, skrivna långtidskontrakt och märkliga och kostsamma renoveringar.
Detta väljer Vänsterpartiet att inte beröra alls i sin replik, de väljer egentligen att inte bemöta någonting alls. Vad gör vänsterpartisterna då? Jo, skriver i svävande ordalag om Kalmars uppdrag i världen, bygga hållbara samhällsstrukturer, att inte bygga in konflikter, om rasistiska regimers framgångssagor, öppna dörrar och en hel del andra luddiga formuleringar.

När SD ifrågasätter den orimliga personaltätheten i verksamheten är vi empatilösa. När SD ifrågasätter Socialstyrelsens beslut att det inte går att bo två i samma rum är vi konfliktskapande rasister. När SD ifrågasätter den enorma kostnaden om 756 000 kronor per person och år (utöver SFI, skola, god man med mera) är vi empatilösa och känslokalla.

Nej Vänsterpartiet, tyvärr håller inte er argumentation. Att hela tiden dra fram ”rasistkortet” är en återvändsgränd. Folk är inte så dumma. De anser att skattepengar ska räcka till mer än en femtiolapp extra i månaden för fattigpensionärerna. Det ska finnas fler händer i omsorgen för de äldre. Skolan ska få bättre resurser, inte minst genom att satsa på lärarna som nu knäar i sitt yrkesliv.

Dessutom vad är mest solidariskt? Hjälpa ett ensamkommande barn i Påryd eller tusentals i tredje världen? Det finns organisationer som för 200 kronor/månad, eller 2 400 kronor/år hjälper ett barn till ett nytt liv med skola, mat och vuxna runt omkring sig. För 756 000 kronor skulle vi kunna hjälpa mer än 300 barn i tredje världen. Vi undrar vad vänsterpartiet tycker är mest solidariskt? Vi förordar att vi i första hand försöker hjälpa människor i tredje världen, då kan vi hjälpa otroligt många fler människor till ett bättre liv.
 
Thoralf Alfsson
Micael Foghagen
Lars Rosén
SD i Kalmar