Utbildning får en allt större roll i arbetsmarknadspolitiken

Debatt Artikeln publicerades
Allt fler arbetsgivare har problem med att hitta ny personal med rätt utbildning. Dagens debattörer lyfter upp frågan om att satsa mer och bredare på utbildning. en satsning som skulle ge fler möjligheten att få ett arbete.
Foto: Bertil Ericson / TT
Allt fler arbetsgivare har problem med att hitta ny personal med rätt utbildning. Dagens debattörer lyfter upp frågan om att satsa mer och bredare på utbildning. en satsning som skulle ge fler möjligheten att få ett arbete.

Arbetsmarknadspolitik

”Arbetsförmedlingen behöver tillsammans med kommuner och näringsliv fortsätta samverkan och hitta fler flexibla lösningar utifrån arbetsmarknadens behov.”

Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och arbetslöshetsrisk som är av stor vikt för vår framtida kompetenskraftförsörjning. Arbetsförmedlingens prognoser visar att jobbmöjligheter är bättre för personer med gymnasial utbildning medan de som saknar gymnasiekompetens har begränsade möjligheter. Arbetsmarknaden är fortsatt god men hur vi jobbar med utbildningsfrågor är avgörande för hur vi kan tillgodose arbetskraft som krävs idag och framöver.

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att matcha fler ut i jobb vilket innebär att utbildning är ett viktigt instrument i arbetsmarknadspolitiken. I samma linje, vuxenutbildning/skolväsendet jobbar mot samma mål det vill säga att ge individen en starkare ställning i samhället. Enligt skollagen, vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Linda Ilmrud, sektionschef Arbetsförmedlingen i Kalmar.
Foto: Mats Holmertz
Linda Ilmrud, sektionschef Arbetsförmedlingen i Kalmar.
”Komvux fyller en viktig funktion utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv, vi behöver i allt större utsträckning arbeta aktivt med att vägleda, coacha, motivera individer för att hitta nya vägar till arbete.”
Linda Ilmrud, sektionschef Arbetsförmedlingen i Kalmar.

Detta är positivt då vi ser att arbetsmarknadens krav i allt högre grad har en utbildningsfokus inom många branscher. Arbetsmarknadsutbildningar har en stor betydelse då det ger möjlighet för arbetslösa att matchas snabbare mot lediga jobb. Eftersom en stor del av de arbetslösa har låg utbildningsbakgrund ökar kraven för nära samarbete med det reguljära utbildningssystemet. Därför behöver dessa komplettera varandra utifrån utbildningsbehoven hos arbetslösa.

Komvux fyller en viktig funktion utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv, vi behöver i allt större utsträckning arbeta aktivt med att vägleda, coacha, motivera individer för att hitta nya vägar till arbete genom att ta del av utbildningsväsendets insatser. I detta sammanhang har Arbetsförmedlingen verktyg för att främja studier som studiestartstöd och utbildningskontrakt, detta sker i ett nära samarbete med kommuner.

Vuxenutbildning får en allt mer avgörande roll för vår kompetensförsörjning och här ser vi en stor möjlighet hos våra nyanlända som en resurs på arbetsmarknaden. För en nyanländ är SFI ofta vägen ut i arbete men det är viktig att vi har ett långsiktigt perspektiv. Flexibel utbildning där man kan läsa svenska parallellt med annan kompetensutveckling så att tiden kan optimeras för att komma ut på arbetsmarknaden ser vi gärna mer av. Det har stor betydelse ur en etableringsprocess och för den enskilde att kunna kombinera SFI med andra ämnen inom Komvux eller yrkesutbildning kombinerat med studierna i svenska. Val av utbildningsform ska utgå från branschens behov samt ta hänsyn till utbildningens tillgänglighet och flexibilitet.

Denna utbildningsfokus leder även till att samverkan blir ännu viktigare framöver. Samarbetet med kommuner och andra parter inom utbildning för att bygga kedjor tillsammans utifrån individens behov kommer bli helt avgörande framöver för att lösa de framtida kompetensbehoven. I Arbetsförmedlingens prognoser ser vi att arbetsgivare vid rekryteringar väljer att sänka sina krav på utbildning på grund av att de inte hittar rätt personal men prognosen visar också att rekryteringsutmaningar har ökat vilket leder till att tillväxten stannar av på grund av kompetensbristen. Vi tror därför att det behövs ett helhetsgrepp för att påverka så att människor och företag kan växa.

Arbetsförmedlingen behöver tillsammans med kommuner och näringsliv fortsätta samverkan och hitta fler flexibla lösningar utifrån arbetsmarknadens behov. För att nyttja gemensamma resurser på bästa sätt bör den redan pågående samverkan kring vuxenutbildning utvecklas genom att konkretiseras ytterligare. Här tror vi på att våga samt agera tillsammans för att hitta kreativa lösningar!

Linda Ilmrud, sektionschef Arbetsförmedlingen i Kalmar

Valmir Jusufi, sektionschef Arbetsförmedlingen i Kalmar

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.