Uppmuntra till högre studier

Linda Jonsson ,
Om några få dagar är det åter dags för studentfestligheter på Åkrahällskolan i Nybro. Dagens debattör hoppas att studenterna nu att fler väljer att läsa vidare på högskola eller universitetet.
Om några få dagar är det åter dags för studentfestligheter på Åkrahällskolan i Nybro. Dagens debattör hoppas att studenterna nu att fler väljer att läsa vidare på högskola eller universitetet.

"Bristen på naturliga förebilder i Nybro ökar skolans ansvar för att skapa förebilder. Det handlar till exempel om att bjuda in olika yrkeskårer för att föreläsa och berätta om sina jobb."

Nybro kommun är Sveriges fjärde bästa skolkommun enligt Lärarnas riksförbund. Snart tar cirka 200 elever studenten från Åkrahällskolan i Nybro. Enligt statistik från Universitetskanslerämbetet kan endast 40 procent av dem förväntas gå vidare till högre studier innan de fyller 24 år.

Det går att jämföra med Sveriges bästa skolkommun, Vellinge, där nästan 60 procent går vidare till högre utbildning innan samma ålder; skillnaden i andel personer som läser vidare från landets bästa skolkommun och landets fjärde bästa skolkommun är cirka 20 procentenheter.

Enligt Arbetsförmedlingen finns det förutom brist på sjuksköterskor, förskolelärare, specialpedagoger och lärare också stor brist på IT-arkitekter, civilingenjörer, läkare, byggnadsingenjörer, byggnadstekniker samt mjukvaru- och systemutvecklare. Då arbetsmarknaden för de senare är liten i Nybro är antalet förebilder i kommunen naturligt få. Det gör det inte mindre viktigt att också de som tagit studenten i Nybro söker sig till utbildningar som leder till jobb inom just de yrkena då kompetens och intelligens antas vara normalfördelad över befolkningen.

Vi behöver överbrygga det sociala arvet och ta till vara på all kompetens. För det krävs förebilder; endast tio procent av invånarna i Nybro kommun har en högskoleutbildning om minst tre år, jämfört med 25 procent av invånarna i Vellinge kommun (SCB). Bristen på naturliga förebilder i Nybro ökar skolans ansvar för att skapa förebilder.

Det handlar till exempel om att bjuda in olika yrkeskårer för att föreläsa och berätta om sina jobb, om att göra studiebesök på företag och om att ge tid för Arbetsplatsförlagd utbildning. Förutom förebilder krävs också att föräldrar och de som arbetar med unga uppmuntrar eleverna till högre studier och till att våga tro på sin egen förmåga.

Vi skapar inte ett effektivt Sverige med en arbetsmarknad i balans genom att erbjuda gratis högskoleutbildning och oändligt med utbildningsplatser. Det krävs goda förebilder, elever som tror på sig själva, en högskola med hög kvalité där det ställs krav på studenterna och ett skattesystem där högre studier lönar sig.

Förutom rent samhällsekonomiska vinster av högre studier så finns enligt TCO också vinster i form av bättre hälsa, ett längre liv och en större upplevd lycka. Anledningarna till att studera på högre nivå är många och nyttan av studier bör likt kompetens och intelligens vara normalfördelad bland befolkningen. Det ska vara lika naturligt för de unga i Nybro som för de unga i Vellinge att studera vidare. Vi behöver skapa goda förebilder och öka efterfrågan på utbildningar som leder till jobb, oberoende det sociala arvet.