Universitetet behöver växa

Birgitta Nordlöw (L) ,
Linnéuniversitetet måste ges möjligheten att växa, inte enbart med nya lokaler. Universitetet bör få nya vetenskapsområden att utveckla, med exempelvis marinarkeologi, anser dagens debattör.
Foto:Anders Johansson
Linnéuniversitetet måste ges möjligheten att växa, inte enbart med nya lokaler. Universitetet bör få nya vetenskapsområden att utveckla, med exempelvis marinarkeologi, anser dagens debattör.

"Linnéuniversitetet måste få växa genom att skapa fler vetenskapsområden. En utveckling kan självklart inte ske genom” vilka kurser som helst”, och med enda viktiga syftet att hämta hem så många statliga kronor som möjligt."

Bred lokal uppslutning bakom Linnéuniversitetets framtid är en förutsättning.

Kalmarsundsregionen är ingen Mälardal, ingen Öresundsregion. Inte helt utan fog kallas vår del av landet ibland Sveriges baksida. Därför behöver vår region framledes fortsatt stöd och stimulans för att utvecklas. Många delar uppfattningen att Linnéuniversitetet måste få fortsätta att utvecklas. Stillestånd är tillbakagång. Utvecklingen kräver ständig förnyelse. Många byggnader i Kalmar är bevis för detta. Syn för sägen är ris- och ångkvarnarna i hamnen och gamla KVAB (Kalmar Verkstadsaktiebolag, senare Bombardier). Detsamma gäller förhållandevis nya lokaler som förra Teleskolan och Volvofabriken.

Linnéuniversitetet måste få växa genom att skapa fler vetenskapsområden. En utveckling kan självklart inte ske genom” vilka kurser som helst”, och med enda viktiga syftet att hämta hem så många statliga kronor som möjligt. Expansionen måste grundas på gedigen analys av framtidens utbildningsbehov. Linnéuniversitetet måste fylla två funktioner.

Naturligtvis måste det ingå som en adekvat länk i ett sammanhållet och enhetligt system av högre utbildning, men Linnéuniversitetet måste också tillåtas spela en viktig roll för Kalmarsundsregionens framtida utveckling. Utbildningen måste också vara på olika sätt relaterad till näringslivets utveckling och till de områdesförutsättningar som krävs för att det ska vara i vår mening ”anpassad” till sin belägenhet.

Utbildning och forskning i marinarkeologi på Linnéuniversitetet i Kalmar.

En viktig sådan belägenhet är självklart Kalmarsundsregionen som en del av Östersjön. Här finns alltså vetenskapliga verksamhetsfält för flera marina vetenskaper. Här borde till exempel finnas plats för utbildning och forskning i marinarkeologi. I regionen finns redan idag inom detta område både tradition och vetenskaplig kompetens. Här finns i verklig mening djupt outforskade fält och vatten att beforska. I sin förlängning rymmer vetenskapen marinarkeologi utvecklingsmöjligheter inom en viktig växande turism, den så kallade upplevelseturismen.

Att utveckla näringsgrenar inte bara över vetenskapliga gränser utan även över ekonomiska är på många sätt att föredra. Stora politiska frågor av avgörande betydelse för regionens utveckling bör inte nödvändigtvis vara slagfältet för extrem politisk profilering. Där måste man på politiska nivåer i stället finna så mycket politisk samsyn det går för att nå syftena. Detta är av väsentlig politisk betydelse då våra regionala intressen på centrala beslutande politiska nivåer i prioriteringslägen ställs mot likartade ambitioner i andra delar av vårt land.

Tyvärr har vårt län ofta upplevt tillkortakommanden i dragkamper av den här typen. Inte sällan med hänvisning till oförmåga till mobilisering på bred politisk front.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.