Unga flickor diskrimineras runtom i världen på grund av kön

Niklas Cedergren 
Maria Hammarström ,

Enligt Unicef är kulturella värderingar och traditioner fundamentet för den systematiska diskriminering som de facto råder. I exempelvis Kina och Indien möjliggör moderna könstester på foster att flickor, innan de föds, selekteras bort via abort.

Huvudanledningar är att flickor inte anses ekonomiskt lönsamma av många familjer, då de ändå kommer att giftas bort till en annan familj.
 Då det trots allt föds en flicka får de allt som oftast stå tillbaka för pojkar i familjen. Detta resulterar i att döttrar inte vaccineras i samma utsträckning som söner. Döttrar får inte heller samma tillgång till vård, omsorg och mat.

Risken att dö i förtid blir alltså större för flickor än för pojkar.

 Unicef ser skolan som en av utvägarna från det systematiska förtrycket. Men då måste en mängd olika förutsättningar förbättras. En fri skolgång är nödvändig och Unicef menar att även fattiga länder har resurser att förse alla barn med skolgång. Idag är skolan en kostsam fråga för många föräldrar med höga skolavgifter och materialkostnader.

Konsekvensen blir att pojkar skickas till skolan, medan flickorna är hemma och deltar i hushållsarbetet.
På många platser är det också långa avstånd till skolorna och vägen dit kan kantas av faror och en del föräldrar vill inte riskera att deras döttrar kan komma att våldtas eller råka ut för överfall. Även avsaknad av skoltoaletter, eller avsaknad av sanitetsrum för flickor, hindrar flickor från att skickas till skolor. Finns det inte åtskilda toaletter är det många föräldrar som inte vill skicka sina döttrar till skolan.


Även om flickor ändå börjar en skolgång blir den ofta avbruten på grund av oönskade graviditeter eller att de gifts bort i tidig ålder.

 Att utbilda flickor minskar inte bara en könssegregation utan även fattigdom, vilket får goda sidoeffekter såsom mindre prostitution, mindre risk för att utsättas för barnarbete, färre antal tidiga graviditeter och en bättre familjeplanering.
 Kvinnornas löner ökar också genom att de utbildas vilket leder till ytterligare positiva effekter såsom större allmäninflytande i samhället och en hälsovinst för deras egna barn.

Unicef menar det finns en stark korrelation mellan hur länge en kvinna utbildar sig och hennes egna barns överlevnad och hälsa.
En god skolgång leder till ökad jämställdhet, mindre diskriminering och till ökad välfärd. Många länder har insett detta och mycket görs av stater, FN och frivilligorganisationer. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra.Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.