Tillsammans för ett tryggt Kalmar

Trygghet Artikeln publicerades
Den senaste tiden oroligheter runt Baronen och stationen får Kalmar kommun att agera. Flera olika insatser planerar för att göra området tryggt och säkert för besökare.
Foto: Peter Karlsson
Den senaste tiden oroligheter runt Baronen och stationen får Kalmar kommun att agera. Flera olika insatser planerar för att göra området tryggt och säkert för besökare.

”När signalerna nådde oss att redan vidtagna åtgärder inte räckte för att nå upp till vår ambition, tog vi fram en gemensam handlingsplan som inneburit förstärkning av redan pågående insatser men också helt nya aktiviteter.”

När Kalmar kommun och polisen satte sig ner för att ta fram sina första gemensamma medborgarlöften var det tydligt att ett fokusområde skulle vara ökad trygghet i centrumkärnan. Ett löfte som då, såväl som nu ligger helt i linje med samverkan inom Purple Flag där både kommun, polis och Kalmar City med dess medlemmar ingår. Under åren 2016-2018 har parterna i Purple Flag gemensamt arbetat med platsbaserat brottsförebyggande arbete för att kunna hålla vårt löfte till medborgarna.

Detta har skett genom kommunala ordningsvakter, förbättrad belysning i gatumiljön, parker och vallar, ökad synlighet av polis, förstärkta sociala insatser riktade till unga i riskmiljöer med mera. Nya initiativ har också tagits för att minska riskerna för att utsättas för brott och för ökad trygghet för detaljhandel och fastighetsägare genom bland annat introduktion av konceptet Trygg i butik och Grannsamverkan i flerfamiljsfastigheter.

”Ytterligare förstärkt polisiär närvaro, som i takt med att den lokala nivån under hösten tillförs nya resurser kan förväntas öka ytterligare.”
Dzenita Abaza (S) ordförande i lokala brottsförebyggande rådet

När signalerna nådde oss att redan vidtagna åtgärder inte räckte för att nå upp till vår ambition, tog vi fram en gemensam handlingsplan som inneburit förstärkning av redan pågående insatser men också helt nya aktiviteter;

• Ytterligare förstärkt polisiär närvaro, som i takt med att den lokala nivån under hösten tillförs nya resurser kan förväntas öka ytterligare.

• Kommunala ordningsvakter även vardagar

• Ökade förebyggande sociala insatser riktade till barn – och unga i riskmiljöer

• Under hösten kommer även fritidsledare att arbeta proaktivt med att nå unga i centrumkärnan för att kunna lotsa in dem i det varierade utbud av fritidsaktiviteter som erbjuds barn och unga i Kalmar.

• De professionella insatserna kompletteras med vuxenvandringar som sker inom ramen för samverkan med IFK Kalmar, men också genom enskilda initiativ. Här har kommunen en ambition att försöka få till en samordning.

• Kalmar City har tagit initiativ till dialog mellan offentliga och privata aktörer kring frågor om hur vi smartast kan använda tekniska lösningar i det trygghetsskapande arbetet

Trygghetsarbete är ingen quick fix, ett framgångsrikt arbete kräver både kunskap och uthållighet, vi är därför överens om att insatserna måste fortgå under hösten och där vi med stort intresse kommer att följa utvecklingen och kontinuerligt utvärdera insatserna.

Dzenita Abaza (S) ordförande i lokala brottsförebyggande rådet Kalmar kommun

Carl-Henrik Sölvinger (L), vice ordförande lokala brottsförebyggande rådet, Kalmar kommun

Niko Kalcidis, kommunpolis i Kalmar kommun, Polisen

Lisa Söderholm, centrumutvecklare Kalmar City

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.