Tid att rösta ja till gratis bussresor för äldre

Claus Zaar (SD) ledamot landstingsstyrelsen Bo Karlsson (SD) gruppledare landstingsfullmäktige Mikael Eljans (SD) ledamot trafikstyrelsen ,

Vid kommande landstingsfullmäktige, den 1 mars, har alla förtroendevalda chans att rösta ja till ett mycket konkret medborgarförslag: att sätta igång med gratis bussresor för seniorer. Vid de två senaste mötena med landstingsstyrelsen, den 7 december och den 8 februari, behandlades medborgarförslaget om gratis bussresor för pensionärer.

Konkret innebär förslaget att fria bussresor införs för seniorer 70 år och äldre vardagar dagtid klockan 9 till 15 och kvälls- och nattid 18 till 04 samt hela dygnet lördag, sön- och helgdag. Allt med början som pilotförsök i tätortstrafiken Kalmar och Färjestaden.

Sverigedemokraterna röstade i landstingsstyrelsen som enda parti ja till detta och vill med denna utgångspunkt arbeta för att gratis bussresor införs i hela länet för seniorer 70 plus.

Det är en mycket viktig fråga som medborgarförslaget väcker: fria bussresor ger ökad rörlighet för många äldre. Detta är av stor betydelse för ökad hälsa och ökat välbefinnande. Fria bussresor kan också bidra till att minska ensamheten för många. Till detta kommer det faktum att många seniorer idag har mycket svårt att klara sig på sin minimala pension. Ur denna synpunkt är det fullt rättvist med gratis bussresor för dem som under hela sitt liv betalat skatt. Som förslagsställaren själv framhåller innebär fria bussresor för seniorer också ett bättre resursutnyttjande i form av färre tomma platser på bussarna, samtidigt som handel och gemenskap gynnas av den ökade rörligheten.

Gratis bussresor för pensionärer finns idag, i olika varianter, i ett fyrtiotal kommuner runtom i landet. Hälften av Sveriges landsting och regioner har prisreduktion för seniorer. I landstingsstyrelsen i Kalmar län röstade den rödgröna majoriteten nej till att ens pröva detta. Man sköt istället hela frågan till budget 2018. Mot bakgrund av att det nu finns ett konkret medborgarförslag att ta ställning till kan vi Sverigedemokrater inte se detta som annat än ett förhalande på obestämd tid av hela frågan.

Sanningens ögonblick då det gäller fria bussresor för pensionärer är nu här. Avgörandet har landstingsfullmäktige. Sverigedemokraterna lovar för vår del att rösta ja till att nu påbörja den första etappen mot fria bussresor för seniorer 70 plus i Kalmar län.