Sverigedemokraterna stängs ute

Debatt ,

Sverigedemokraterna fick i landstingsvalet över 10 procent av rösterna.

Detta gav oss sju av totalt 67 mandat och en delad tredjeplats bland landstingets åtta partier.

Då det gäller posterna som landstingsråd finns dock inte längre någon koppling till väljarnas vilja. De rödgröna och Alliansen delar gemensamt ut åtta landstingsråd till sig själva. Med en månadslön på 54 000 kronor var plus alla övriga kostnader lägger dessa under fyra år beslag på över 36 miljoner kronor av de politiska resurserna i landstinget.

Även de fyra partier som är mindre än Sverigedemokraterna erhåller var sitt landstingsråd. Sverigedemokraterna nekas däremot landstingsråd.

Ett parti med landstingsråd har helt andra möjligheter att hålla kontakten med landstingets verksamheter och bedriva sina väljares politik. Att då stänga ute just ett av fullmäktiges partier, utan hänsyn till partiets väljarunderlag, är ett missbruk av demokratins spelregler.

För att markera mot detta valde vi sverigedemokrater vid landstingsfullmäktige den 21 oktober att tvinga fram proportionellt valsätt då den nya landstingsstyrelsen skulle väljas.

Eftersom respektive block tekniskt samverkar inbördes, så medför proportionellt valsätt att de landstingsråd som väljs, om de sedan avgår eller flyttar, måste ersättas av nästa namn på listan inom respektive block, inte av nästa namn från sitt eget parti. Inte heller kan några nya ersättare väljas in under mandatperioden.

Enskilda partier kan med proportionellt valsätt alltså ganska lätt mista sina landstingsrådsplatser under mandatperioden. Om det blir många avhopp under mandatperioden kan till och med majoriteten i landstingsstyrelsen kastas om. Vi ställer i utsikt att vi vid fullmäktige den 27-28 november kan göra likadant med alla de val till utskott, delegationer och styrelser där vi har tillräcklig representation för det.

Vi sverigedemokrater tolererar inte att man omyndigförklarar våra väljare. Vi använder de medel som står till vårt förfogande för att våra väljares vilja ska få genomslag. Med de rödgrönas och Alliansens egen vridna logik blir det en demokratisk utjämning om något eller några av deras egna partier tappar ett landstingsråd.

Claus Zaar, ledamot av landstingsstyrelsen (SD)

Bo Karlsson, gruppledare landstingsfullmäktige (SD)