Sverige ett bättre land för alla

Dzenita Abaza (S) ,
Sverige har under lång tid varit ett land dit människor på flykt undan krig och förföljelse kunnat fly. Så bör det fortsätta vara, Sverige ska fortsätta bedriva en human flyktingpolitik anser dagens skribent.
Foto:Anders Johansson
Sverige har under lång tid varit ett land dit människor på flykt undan krig och förföljelse kunnat fly. Så bör det fortsätta vara, Sverige ska fortsätta bedriva en human flyktingpolitik anser dagens skribent.

"Vi har dagligen kunnat ta del av bilder på människor på flykt. Människor som flyr för sina liv undan krigets fasor i Syrien. Sverige har gjort enastående insatser och det är bara att beklaga att frånsett Tyskland och Österrike att EU varit totalt undfallande."

Sedan århundraden tillbaka har vi i Sverige tagit emot människor från andra länder. Inte sällan har vi själva aktivt sett till att människor valt att flytta hit. Detta skedde inte minst under 1950- och 1960-talens högkonjunktur. Då var Sverige i skriande behov att arbetskraft och vi ansåg det naturligt att folk flyttade hit för att vara med och bidra till det svenska välståndet.

När människor varit på flykt har Sverige varit ett av länder som varit bäst på att hjälpa till. När man tvingades fly från Grekland efter kuppen 1967 och Chile efter 1973 valde många att starta sitt nya liv i Sverige. På samma sätt var det många som valde Sverige när krigen på Balkan var som värst i början av 90 talet.

Nu ser vi samma trend. Vi har dagligen kunnat ta del av bilder på människor på flykt. Människor som flyr för sina liv undan krigets fasor i Syrien. Sverige har gjort enastående insatser och det är bara att beklaga att frånsett Tyskland och Österrike att EU varit totalt undfallande. Hade EU solidariskt tagit sitt ansvar hade vi idag inte haft någon så kallad flyktingkris.

Men det handlar inte bara om att ta emot människor som med risk för sina liv tvingats fly. Det handlar inte bara om att vara solidarisk. Vi behöver tillskott av arbetskraft i Sverige och inte minst i Kalmar län och Kalmar kommun. Det handlar om människor som ska ta hand om oss när vi blir gamla, vårda oss när vi blir sjuka, ta hand om våra barn eller se till att reparationen på huset blir utförd. Kort sagt allt sådant vi alla kommer behöva hjälp med någon gång. Utan någon befolkningstillväxt kommer vi om bara något decennium stå inför oerhörda svårigheter.

Vi tillhör en del av landet med en allt mer åldrande befolkning. Kalmar är dessutom det län vars befolkning idag är lägre idag än den var i slutet av 1800-talet. På längre sikt är detta inte någon hållbar situation. Om vi vill bevara vår välfärd och att vi fortfarande vill att hela Kalmar ska leva, ja då måste vi helt enkelt bli fler som är med och bidrar.

Givetvis ska vi inte blunda att vi står inför stora utmaningar. Det finns inte heller några enkla lösningar och vare sig Sverige, Kalmar län eller Kalmar kommun kommer ensamma kunna lösa situationen. Landets kommuner, regioner, myndigheter, näringsliv, fackliga organisationer, studieförbund, idrottsrörelse, kyrkliga samfund, civilsamhället med flera är bara några som måste vara med och bidra. Det är därför vi i Kalmar kommun har inrättat ett Integrationsråd där alla ovan nämnda aktörer jobbar tillsammans.

Integrationen måste givetvis bli bättre och steget från nyanländ till att komma ut i arbete eller studier måste kortas. De insatser som görs behöver bli effektivare och genom ökad kvalité och individanpassning bidrar vi till en kortare etableringstid.

I Kalmar jobbar vi sedan ett par år tillbaks efter en modell där vi sätter individen i centrum. Vi har genomfört en reform på SFI. Antingen man snabbt ska ut i jobb, starta eget företag eller studera vidare till en högre utbildning. Detta är även något som fanns med i regeringens budget för 2016 där man bland annat satsat på ett snabbspår för att förstärka arbetsmarknadsinriktade insatser och gett Arbetsförmedlingen bättre förutsättningar för sitt etableringsuppdrag.

Vi ska fortsätta bedriva en human flyktingpolitik. Självfallet av solidariska skäl men också av de skäl jag redovisar. Frågan många ställer sig är - kommer vi klara det?

Ja, Sverige har genom århundraden klarat betydligt större utmaningar än detta. Och vi har alltid kommit ut som ett betydligt bättre land för alla.