Sverige att bör ta religionsfriheten på allvar

Niklas Cedergren och Maria Hammarström ,

Religionsfrihet nämns under flera artiklar i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Tydligast är artikel 18 som stipulerar att: Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Även frihet från religion är en rättighet.

 Dessvärre finns det en mängd stater som allvarligt inskränker denna mänskliga rättighet; dödstraff för apostasi (att byta eller förlora sin religion) förekommer i knappa tio länder och fängelsestraff i fler än så. Detta förfarande är i princip en islamistisk företeelse.


Även blasfemi (hädelse) är förenat med livsfara i vissa länder, men globalt sett är fängelsestraff och/eller böter det vanligaste straffet. Hädelselagar förekommer i många länder och innefattar de flesta världsreligionerna.

    Utöver detta råder det förföljelser och diskriminering av religiösa minoriteter runt om i världen. 

I Sverige har vi en stark religionsfrihet vars rättighet är absolut enligt regeringsformen.
Undantaget är Sveriges regent som inte har något val alls. Successionsordningen, som är Sveriges äldsta grundlag, påtalar att statschefen måste vara kristen. Och det räcker inte helt och hållet.

    Monarken måste nämligen vara protestant av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är.

    Rimligtvis borde det vara läge för Sverige att ta religionsfriheten och de mänskliga rättigheterna på allvar och låta den gälla alla oavsett tro eller icke-tro. Det är icke-diskriminerande.


    Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.