Strålskyddsstiftelsen sprider skrämselpropaganda

Niklas Cedergren ,

på debattinlägg om strålning, publicerat 21 april

Rainer Nyberg med flera sprider ren skrämselpropaganda om strålning från trådlösa nätverk i skolmiljö. De fokuserar på barn, vilket skapar dåligt samvete hos föräldrar. Men ingen forskning har visat att sådan strålning skulle vara farlig för vare sig vuxna eller barn.

Några av debattörerna signerar som professorer, dock inte inom något vetenskapligt område som skulle vittna om faktisk kompetens om strålning, andra signerar från Strålskyddsstiftelsen. Denna lobbygrupp har sedan den bildades 2012 spritt ensidiga och vinklade uppgifter om eventuella hälsorisker med radiovågor. År 2013 spred de så mycket propaganda till skolor och skolansvariga, att Strålsäkerhetsmyndigheten såg sig tvungen att gå ut till landets skolor och dementera lobbygruppens påståenden.

För i själva verket delar de flesta forskare och myndigheter inom området inte alls denna alarmistiska syn på strålning.

Statliga Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg, lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan.

Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö.

Andra tunga expertinstanser delar den här uppfattningen, bland annat Världshälsoorganisationen WHO och EU:s vetenskapliga råd (SCENIHR). Även strålsäkerhetsmyndigheter i andra länder, som har egna expertråd, har dragit liknande slutsatser.

Trådlösa nätverk i skolor används i pedagogiska verktyg som hjälper många barn i sin utveckling, särskilt barn med stora inlärningssvårigheter. Det finns nog större fog för att påstå att den obefogade ångest och oro som Rainer Nyberg med flera skapar, utgör en större hälsorisk för föräldrar och barn än någon strålning de utsätts för från trådlösa nätverk.