Strålskyddsstiftelsen är ute i ogjort ärende

Anders Gustafsson ,

på debattinlägg om strålning, publicerat 21 april

I en debattartikel varnar föreningen Strålskyddsstiftelsen för farorna med trådlösa nätverk. Namnet till trots är Strålskyddsstiftelsen ingen myndighet, utan namnet är valt med avsikt för att förväxlas med den statliga Strålsäkerhetsmyndigheten.

Denna myndighet har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan.

Faktum är att din kropp absorberar mera energi från Radio och TV-sändningar än från trådlösa nätverk. Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö.

Andra tunga expertinstanser delar den här uppfattningen, bland annat Världshälsoorganisationen WHO och EU:s vetenskapliga råd (SCENIHR).

Även strålsäkerhetsmyndigheter i andra länder, som har egna expertråd, har dragit liknande slutsatser. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten finns det inga strålskyddsskäl att avstå tekniken. De referensvärden som finns i Sverige följer EU:s riktlinjer. Referensvärdena skyddar mot alla säkerställda hälsoeffekter.

Föreningen Strålskyddsstiftelsen är således ute i ogjort ärende. Att plattor och telefoner kan påverka ungdomar negativt är sant, men denna påverkan har mera prosaiska orsaker: Stress och störd nattsömn. Ungarna sitter och chattar med telefonerna hela nätterna. Man kanske borde fundera över det i stället för att skylla problemen på trådlösa nätverk.