Stängningen blev ett fiasko

Jan-Ingemar Lundström (M) ,
Dagens M-debattör är förvånad, och upprörd, över hur stängningen av Salve genomfördes och över hur skräpigt det är på Salve efter stängningen
Foto:Mats Holmertz
Dagens M-debattör är förvånad, och upprörd, över hur stängningen av Salve genomfördes och över hur skräpigt det är på Salve efter stängningen

"Det är med all tydlighet serviceförvaltningens personal, som nu ska åläggas att sanera och städa upp området."

Som tidigare framgått så har undertecknad i ett medborgarförslag krävt att kommunen snarast ska stänga Salvebyn. Denna begäran utifrån det att regeringens utredare i sitt betänkande, kommit fram till att kommunerna, inte ska medverka till att bygga upp kåkstäder för romska tiggare.

Det socialistiska kommunalrådet Dzenita Abaza har därefter lovat att Salvebyn ska stängas ner senast den 20 december 2016. Medan servicenämndens socialistiska centerpartistiska ordförande Ingemar Einarsson varit med om att fatta beslut om att Salve skulle stängas på sikt.

Efter en brandinspektion av Salve, där det framkom att vagnarna står för tätt med mera, beslutandes det plötsligt, att kommunen ”stänger ner” Salvebyn 16 november. Detta genom att sätta upp en vägbom, stänga av elen och stänga servicebyggnader.

  Stängningsdagens förmiddag, var jag ute i Salvebyn, för att på plats uppleva hur kommunen skulle agera, för att tömma lägret på illegala tiggare. Det som med all tydlighet visade sig, var det inte fanns en enda kommunalt ansvarig på plats. Utan det som hände var att de boende en efter varandra, körde fram med egen bil och kopplar på sin husvagn för vidare färd, till annan uppställningsplats.

  Det som hänt efter stängningen, är att Kalmar kommun numera har fått tre små nya uppställningsplatser i form av Svinö, Lorensbergskyrkans parkering och vid norra kyrkogården.

  När jag dagen efter återvände till Salve kunde följande konstateras:

  # Det fanns tiohusvagnar kvar, som var såväl in- som utvändigt vandaliserade.

  # Det fanns tio bilar kvar, som såväl motormässigt som invändigt var vandaliserade.

  # Det fanns också kvar tre cyklar, mikrovågsugnar, tvättmaskiner, kylskåp, bildäck och massvis med slängda kläder.

  I samband med tömningen, hade undertecknad förutsatt att kommunen i god tid kört ut containrar, spadar och räfsor med krav på de boende, att innan de lämnar lägret, städa upp efter sig. Som framgår så fanns inte en enda kommunal representant närvarande. Utan det är med all tydlighet serviceförvaltningens personal, som nu ska åläggas att sanera och städa upp området.

  Här kan man verkligen tala om kommunal flathet. Det som undertecknad vidare känner starkt ilska och vrede mot, är att här har de boende i lägret gratis kunnat leva och bo i uppställda husvagnar. Vagnar som när de lämnar lägret väljer att vandalisera, samma med vandaliserandet av kvarlämnade bilar.

  Utifrån ovan redovisat förutsätter undertecknad, att du som kommuninvånare fortsatt inte lägger några pengar, i dessa personers muggar.