Spara på byråkratin

Debatt Artikeln publicerades

Sjukvårdspolitik

”Till skillnad från både den rödgröna majoriteten och Alliansen är det därtill för oss Sverigedemokrater en självklarhet att det är det egna landets medborgare som i första hand har rätt till svensk sjukvård.”

Sverigedemokraterna ser med stor oro på det allt mer försämrade läget för gamla och sjuka som behöver vård i landstinget. Vårdförbundet varnar för att bristen på personal riskerar att medföra att vården under sommaren får karaktären av fältsjukhus och att patientsäkerheten inte kan garanteras. Den rödgröna majoriteten panikstängde redan för två år sedan ett stort antal vårdplatser vid länets tre sjukhus, dels för att personal inte stod att finna, dels för att spara pengar. Detta tilltag drabbade vårdbehövande i stor utsträckning, i många fall våra svaga äldre.

Skär ned på byråkratin, sänk politikerarvodena och satsa pengarna på sjukvårdpersonalen. Det är några besked från dagens SD-debattörer.
Foto: Anders Johansson
Skär ned på byråkratin, sänk politikerarvodena och satsa pengarna på sjukvårdpersonalen. Det är några besked från dagens SD-debattörer.

Trots ymniga löften om motsatsen ökar användandet av hyrläkare jämfört med förra året och kostnadsökningen i verksamheterna skjuter i höjden. Majoriteten har, trots varningar om personalbrist och kostnadsökningar, inte vidtagit de åtgärder som behövs för att komma till rätta med situationen. På många håll i länet saknas det fasta läkare på hälsocentralerna, vilket försämrar kontinuiteten och patientsäkerheten. Det är för oss Sverigedemokrater fullständigt oacceptabelt att patienter, ofta äldre, ska behöva träffa en ny läkare vid varje besök. För oss är det självklart att alla medborgare ska ha rätt till en fast läkarkontakt och att det är medborgarens behov som ska komma först.

Det är lika självklart för oss att landstinget som arbetsgivare måste satsa på sin personal. Arbetsmiljön måste förändras till det bättre, lönerna ska vara rättvisande och rimliga. Tillräckliga resurser måste avsättas för att garantera personalförsörjningen och personalens kompetens ska användas på rätt sätt. Den ständigt växande byråkratin i landstinget ska bantas till förmån för det vårdnära arbetet.

Sverigedemokraterna har, till skillnad från både den rödgröna majoriteten och Alliansen, medlen att genomföra detta i verkligheten. I vår landstingsbudget för 2018 satsar vi 110 miljoner kronor extra på att återöppna de stängda vårdplatserna och på att förbättra arbetsmiljön. Däri ingår även bättre rehabiliteringsmöjligheter och bättre lönevillkor för den vårdnära personalen. Detta med syftet att upprätthålla patientsäkerheten och behålla och rekrytera sjukvårdspersonal. Vi finansierar detta med en nedtrappning av den icke vårdnära byråkratin, besparingar i landstingets bidrag till vissa kulturinstitutioner med låg självfinansiering samt med bantade politikerarvoden.

”Trots ymniga löften om motsatsen ökar användandet av hyrläkare jämfört med förra året och kostnadsökningen i verksamheterna skjuter i höjden.”
Martin Kirchberg (SD)

Till skillnad från både den rödgröna majoriteten och Alliansen är det därtill för oss Sverigedemokrater en självklarhet att det är det egna landets medborgare som i första hand har rätt till svensk sjukvård. Genom att återupprätta principen att det är svenska medborgare som har den oinskränkta rätten till svensk sjukvård kan vi frigöra stora finansiella resurser, samtidigt som den hårt ansträngda sjukvården avlastas.

Detta, för oss självklara, har både den rödgröna majoriteten och samtliga partier i Alliansen, i fullständig enighet, energiskt bekämpat. De har dessutom mangrant backat upp beslutet att personer som befinner sig illegalt i Sverige har rätt till kraftigt subventionerad sjukvård, i praktiken oftast gratis.

Inget av de andra partierna har någonsin bifallit något av alla de förslag vi Sverigedemokrater under åtta års tid lagt för att komma till rätta med de kroniska rekryteringsproblemen i sjukvården. Hit hör till exempel det förslag vi varje år sedan 2011 lagt om rekrytering bland de många svenska läkarstudenter som studerar utomlands, liksom vårt förslag 2014 att de olika landstingen måste söka samarbete för en samlad strategi mot beroendet av inhyrd personal. Alliansens trovärdighet är i detta avseende lika låg som den rödgröna majoritetens.

För oss Sverigedemokrater är valet enkelt. Vi måste satsa fullt ut på de vårdnära medarbetarna och detta måste vara den högsta prioriteringen. Vi är beredda att ta ansvar för att detta sker nu och att det sker på riktigt.

Martin Kirchberg, Britt-Marie Sundqvist, Claus Zaar, Bo Karlsson, Petra Gustafsson, Sune Olsson och Göran Gustafsson.

Sverigedemokraternas landstingsgrupp

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.