Socialdemokraterna säger nej till barnäktenskap

Debatt Artikeln publicerades

Replik på debattinlägg om barnäktenskap, publicerat 4 april

I en debattartikel i Barometern far Sverigedemokraterna med osanning om regeringens och Socialdemokraternas politik när det gäller förbud mot barnäktenskap. Barn är barn tills de fyller 18 år. Barn ska inte ingå äktenskap med alla de förpliktelser och allt ansvar det innebär. Sverige har därför en av världens strängaste lagstiftningar.

Den svenska lagstiftningen omfattar dock inte äktenskap som lagligt ingåtts i ett annat land där ingen av de gifta har anknytning till Sverige. Eftersom många länder inte har 18 år som nedre åldersgräns har regeringen bett en utredare föreslå hur vi kan skärpa lagstiftningen när barn kommer till Sverige och redan ingått äktenskap i sitt tidigare hemland. Redan till sommaren kommer regeringen lägga fram ett ännu skarpare lagförslag till riksdagen. Regeringen vill också se över hur vi kan förhindra att vi erkänner utländska månggiften i Sverige.

Det finns ingen otydlighet från varken regeringen eller Socialdemokraterna. Vi agerar mot både barnäktenskap och månggifte. Det är inte acceptabelt att vara gift med barn i Sverige, och det är inte tillåtet att ingå barnäktenskap i Sverige och barn ska inte leva i äktenskap i Sverige. Punkt slut. Det handlar om jämställdhet. Vi står på barnens och kvinnornas sida.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har aldrig agerat eller röstat för något annat, vilket Sverigedemokraterna fräckt påstår i sin debattartikel. S, V och MP har i riksdagen helt enkelt hänvisat till det arbete som regeringen redan bedriver för att stärka skyddet mot barnäktenskap och månggifte. Ingenting annat.

Jag utgår från att Sverigedemokraterna efter sju år i Sveriges Riksdag känner till beslutsprocesserna och kan skilja dem från verkliga politiska konflikter. Politiska skiljelinjer ska vi inte dölja, att tycka olika är en viktig del av demokratin.

Men vi har sett en trend runt om i världen där falska nyheter blivit ett allt vanligare inslag i den politiska debatten. Det är bedrövligt att som Sverigedemokraterna avsiktligt försöka vilseleda medborgarna genom att fara med osanningar.

Jag tar gärna debatten varje dag om hur vi skapar ett tryggare samhälle, där barns rättigheter tas på allvar och där resurser investeras i välfärdsbygget. Men låt oss slippa vilseledande artiklar med falska nyheter framöver.

Lena Hallengren (S), Barn- och äldreminister.