Sluta slarva med läkemedel

Ann Carlsson, vd, Apoteket Patrik Karlsson, regionchef, Apoteket Kalmar, Blekinge och Kronoberg      ,
I Kalmarregionen lämnas, varje år, elva ton kasserade läkemedel in till Apoteket. Dagens debattörer vill att vi alla funderar lite extra över hur vi hanterar våra mediciner, stoppa slarvet är budskapet.
Foto:Lars Johansson
I Kalmarregionen lämnas, varje år, elva ton kasserade läkemedel in till Apoteket. Dagens debattörer vill att vi alla funderar lite extra över hur vi hanterar våra mediciner, stoppa slarvet är budskapet.

"Förra året hämtade nästan hälften, 45 procent, av alla personer i Kalmar län som fyllt åttio år ut mer än 10 olika läkemedel. Problemet är att vissa av dem inte alltid är lämpliga att kombinera."

Regionens budget är ansträngd, samtidigt som stora mängder mediciner slängs eller spolas ut i naturen. Många gamla får läkemedel som är direkt olämpliga eller farliga att kombinera med varandra. Vi måste hjälpas åt för att minska läkemedelsslarvet.

Moderna läkemedel är fantastiska redskap för hälsa, välmående och långa, friska liv. Men fel använda kostar de landstingen miljarder och orsakar patienter och anhöriga ett oerhört lidande. Slarvet med läkemedel måste få ett stopp.


Läkemedelsslarvet är särskilt allvarligt för äldre, som ofta står på ett antal olika medicineringar. Förra året hämtade nästan hälften, 45 procent, av alla personer i Kalmar län som fyllt åttio år ut mer än tio olika läkemedel. Problemet är att vissa av dem inte alltid är lämpliga att kombinera. Äldre är dessutom känsligare än yngre, vilket medför en ännu högre risk.

Allt detta är problematiskt. Direkt akut är det att nästan var femte person (15 procent) i länet får direkt olämpliga läkemedel utskrivna.

Vi måste ta läkemedel på större allvar. Det betyder att vi behöver göra rågången tydlig mot vad som INTE är läkemedel. Apoteket står upp för evidensbaserade behandlingsmetoder och säljer bara produkter som vi vet har effekt. Vi välkomnar regeringens beslut att upphäva det undantag i läkemedelslagen som gjort det möjligt att sälja så kallade antroposofiska läkemedel.

Å andra sidan är många ibland skeptiska till läkemedel på felaktig grund. Vacciner, till exempel, omgärdas ibland av mytbaserad oro som kan få allvarliga konsekvenser. Alla aktörer inom hälso- och sjukvården har ett ansvar att värna evidensbaserad behandling och motverka hälsomyter och direkt kvacksalveri.

Läkemedelsslarvet har också negativa konsekvenser för miljön. Bara i Kalmarregionen lämnas det in cirka elva ton kasserade läkemedel till Apoteket varje år. Det är naturligtvis bra att det lämnas in, det är mycket värre för miljön att kasta mediciner i soporna eller spola ner dem i toaletten. Men det är ändå ett slöseri, oavsett om patienten inte följt sin ordination, eller om läkaren borde ha varit mer restriktiv med att skriva ut preparatet.

På Apoteket har vi bestämt oss för att spela en mer aktiv roll i samhället. Våra experter träffar 130 000 människor varje dag. Vi är hela Sveriges apotek, vi finns i storstäder och glesbygd, i välbärgade stadsdelar och socialt utsatta områden. Apoteket har en unik möjlighet att bidra; i det dagliga mötet, i läkemedelsgenomgångar med äldre kunder, genom att samla in oanvända läkemedel och belysa läkemedels positiva roll för att hjälpa människor att leva längre och mera hälsosamma liv, men också att identifiera och bekämpa myter, slarv och kvacksalveri.

Vi står inför en situation där läkemedelsnotan blir allt mer ansträngd, samtidigt som berget av kasserade läkemedel bara växer. Det är viktigt att vi hjälps åt för att minska svinnet och göra läkemedelanvändningen mer ekonomiskt och miljömässigt hållbar.