Slå vakt om det kommunala vetot

Mattias Bäckström Johansson (SD), energipolitisk talesman Josef Fransson (SD), näringspolitisk talesman ,

Sedan augusti 2009 har det funnits ett krav på kommunal tillstyrkan för etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk, det så kallade kommunala vetot. Detta har inneburit att det definitiva beslutet kring stora vindkraftsetableringar har fattats så nära medborgarna som möjligt. Denna ordning har inte uppskattats av lobbyister från vindkraftsindustrin, som länge drivit på för att ta ifrån kommunpolitikerna denna möjlighet att föra kommuninvånarnas talan.

Vid etablering av miljöfarlig verksamhet, såsom vindkraftverk, har kommunerna idag ett direkt inflytande över etableringen genom det kommunala vetot. Man bör även komma ihåg att innan de nya bestämmelserna infördes 2009 prövades uppförandet av vindkraftverk enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. När förenklingar genomfördes och dubbelprövningen avskaffades, så infördes just det kommunala vetot för att ett kommunalt inflytande skulle kvarstå och med syftet att det uttryckligen inte skulle minska.

I ett förslag som Energimyndigheten och Naturvårdsverket nu har tagit fram så vill man slopa det kommunala vetot vid tillståndspliktiga etableringar. Intressenter för industrin kommer sannolikt att jubla över detta, men man kan fråga sig hur pass demokratiskt det är när man tar denna beslutandemakt ifrån de kommuner som har att hantera konsekvenserna av etableringarna gentemot sina medborgare.

Uppförande av stora vindkraftverk för med sig betydande lokala konsekvenser såsom fördärvade natur- och kulturvärden, estetiska samt landskapsbildsmässiga värden. Ofta annekterar man också mark som kan komma i konflikt med framtida markanvändningsintressen. Många av de som har oturen att ha bostadsfastigheter på fel ställe när vindkraftverken byggs upp kan dessutom drabbas av oljud och solreflexer.

Sverigedemokraterna anser att det kommunala självbestämmandet här är angeläget att värna och att det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunernas invånare - som är bäst lämpade att fatta beslut i frågan. Vi vänder oss därför starkt mot det förslag som nu har lagts fram om att avskaffa det kommunala vetot.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.