Skriv inte på avtalet om Villa Ossian

Debatt Artikeln publicerades

Replik i debatt rörande boende för asylsökande ungdomar.

Pårydspolitikerna Anette Lingmerth (S) och Ingemar Einarsson (C) har uppenbarligen stor makt i socialnämnden trots att ingen av dem är ledamot i nämnden.
På något annat sätt går det inte att tolka deras uttalanden om att nämnden kommer att besluta om ett nytt hyreskontrakt med Byalaget om boendet för ensamkommande barn vid Villa Ossian i Påryd.
Hyreskontraktet kommer att kosta Kalmar kommun 7,2 miljoner kronor i enbart kallhyra under avtalstiden. Att avtalstiden skrivs till 20 år är minst sagt absurt då det inte finns några garantier för att verksamheten behövs under hela avtalstiden, inte ens om några år. En garanti som Migrationsverket omöjligt kan ge eller har Pårydspolitikerna en egen agenda?
Hela denna soppa grundar sig på Socialstyrelsens krav att dessa ungdomar skall ha egna rum. Ett krav som egentligen endast är ett allmänt råd som säger att ”i ett hem för vård eller boende bör den enskilde i regel ha ett eget rum”. Det framgår med all tydlighet att det inte är ett krav. Vid boendet i Påryd bor endast personer som inte fått uppehållstillstånd utan befinner sig under asylprövning. Därmed bör man acceptera att dela rum för att kunna minska kommunens kostnader.
Med anledning av detta har jag ställt en skriftlig fråga i riksdagen till ansvarigt statsråd. Statsrådet Maria Larsson har svarat på min fråga och skrev följande. ”Socialstyrelsen kommer under hösten att ta fram en vägledning om ensamkommande barn där bland annat boendealternativ utifrån bedömt vårdbehov kommer att förtydligas utifrån gällande bestämmelser.”
Jag rekommenderar socialnämnden i Kalmar att avvakta detta förtydligande från Social­styrelsen innan man tecknar ett 20-årigt avtal med Byalaget i Påryd och ger en kommunal borgen.

Thoralf Alfsson - riksdagsledamot (SD)