Skolan ska vara strålningsfri

Rainer Nyberg, professor emeritus i pedagogik Gunilla Ladberg, fil.dr. i pedagogik, föreningen Vågbrytaren Åsa Sköld, f.d. lärare gymnasiet biologi, kemi Malin Törnqvist, IT-konsult, Civ.ek, Jurist. Ingrid Berggren, narkossjuksköterska, vårdlärare, vård- och säkerhetsutvecklare Ander Sjölund, Key Account Manager, Energy Katharina Krusell, Strålskyddsstiftelsen Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen ,
Trådlösdigital utrustning bör i skolmiljön bytas ut mot utrustning med kablar för att inte strålningen ska riskera barnens hälsa.
Foto:Tomas Oneborg / SvD / TT
Trådlösdigital utrustning bör i skolmiljön bytas ut mot utrustning med kablar för att inte strålningen ska riskera barnens hälsa.

"Hundratals vetenskapsmän och många specialistläkare varnar också för allvarliga hälsokonsekvenser av en ogenomtänkt och oreglerad användning av trådlös teknik i skolan och förskolan och bland barn generellt."

Skolverket överlämnade den 4 april 2016 en rapport på uppdrag av regeringen om nationella IT-strategier för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Enligt uppdraget ska förslagen bland annat innefatta strategier för en kritisk, säker och ansvarsfull IT-användning.

Skolverket säger ändå inte något om de hälsorisker och risker för försämrad inlärning och studieresultat som satsningen kan medföra om man inte beaktar valet av teknik och teknikens baksidor.

  De flesta skolor och förskolor i Sverige har i dag infört trådlösa nätverk. Surfplattor och bärbara datorer kopplas oftast upp trådlöst mot internet när de används i undervisningen. Det medför en mycket hög exponering för barn och lärare för mikrovågsstrålning som sedan 2011 är klassad som möjligen cancerframkallande av IARC, International Agency for Research on Cancer.

  Strålningen har bland annat i upprepad forskning visats försämra inlärning, koncentration och minne det vill säga tekniken i sig kan leda till försämrat skolresultat. Dessutom visar både forskning och erfarenhet att det är vanligt att strålningen orsakar huvudvärk, ökad stress, yrsel, sömnsvårigheter och andra besvär kopplade till psykisk ohälsa. Utöver dessa effekter visar en stor mängd forskning på mycket allvarliga hälsokonsekvenser, bland annat att strålningen främjar cancer. Hundratals vetenskapsmän och många specialistläkare varnar också för allvarliga hälsokonsekvenser av en ogenomtänkt och oreglerad användning av trådlös teknik i skolan och förskolan och bland barn generellt.

  Tyvärr ser vi att både studieresultat och den psykiska ohälsan försämrats mycket bland barn och ungdomar de senaste åren. Den negativa utvecklingen sammanfaller tidsmässigt med utbyggnaden av trådlösa nätverk och ett ökat antal trådlöst uppkopplade surfplattor och datorer i skolan och i barnens hemmiljö.

  Det är dags att regeringen lyssnar på de vetenskapsmän och läkare som varnar för riskerna med den exponering för mikrovågsstrålning som den trådlösa tekniken innebär. Chockerande nog finns det i dag inte en enda undersökning som friskriver tekniken från hälsokonsekvenser då en hel klass av barn dag efter dag sitter vid trådlöst uppkopplade datorer. Tvärtom har vi flera rapporter från såväl lärare och elever om att de inte längre kan vistas i skolan pga svåra hälsoproblem.

  Ett klokt beslut innan regeringen går vidare med denna satsning är att överväga hur man kan använda IT i skolan utan allvarliga negativa konsekvenser för barnens hälsa och studieresultaten. Det är dags att barnen får en strålningsfri skola, fri från onödig och skadlig mikrovågsstrålning! Det vilar ett tungt ansvar på de beslutsfattare i central position om man blundar för fakta om allvarliga hälsokonsekvenser som berör en hel generation barn och ungdomar.

  Att välja trådlös överföring i stallet för kablar riskerar barnens hälsa och kan på lång sikt leda till omfattande hälsoproblem bland dem som tidigt utsatts för strålningen från trådlösa nätverk.