Skolan behöver långsiktighet och arbetsro

Lena Hallengren (S), ordförande riksdagens utbildningsutskott Lasse Johansson (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden Kalmar kommun ,

Det är bra att vi lyckades nå ett sätt att hantera konfliktfrågan om betyg i årskurs 4. Det är i allas intresse att vi får långsiktiga spelregler för skolan.

Samarbetsregeringen tar med sig segrar, med tanke på hur alternativet såg ut. Det fanns ett färdigt lagförslag om att sänka betygsåldern till årskurs 4 för samtliga elever. Eftersom en majoritet av riksdagens ledamöter stod bakom ett sådant förslag skulle det komma att röstas igenom i riksdagen. Det var något som vi socialdemokrater absolut inte ville se bli verklighet.

Betygsåldern ligger nu fast och de nationella proven ska gå mot digitalisering och central rättning. De mest kritiserade nationella proven tas bort och administrationen minskar.

För oss var det avgörande att visa professionen tillit. Skolledare och lärare ska visa intresse och dessutom ha samråd med föräldrar för att en skola ska komma på tal för försöksverksamheten. Vi var även tydliga med att försöket skulle vara begränsat.

Vår syn på betyg har inte ändrats. Den svenska skolan ska självklart vara kunskapsinriktad och då är olika former av bedömning nödvändigt. Här delar vi samma uppfattning som forskning och profession.

Skolan har dessutom nyligen genomgått ett stort antal reformer och behöver nu få arbetsro. Därför var det angeläget att betygsåldern inte skulle ändras utan ligga fast vid årskurs 6.

Nu behöver vi prata om det som skolan verkligen behöver. Samma dag som betygskompromissen presenterades fick vi igång de första samtalen för att höja läraryrkets status i en nationell samling för läraryrket. En del av målsättningen med den nationella samlingen är en bättre löneutveckling för lärare som är kopplad till kompetens och karriärutveckling. Detta är betydelsefullt eftersom det inte finns något som är så avgörande för en elevs kunskapsresultat som att möta skickliga och engagerade lärare.

Beslut om obligatoriska betyg i årskurs 4 är avvärjt och vi har istället tagit ett steg för långsiktighet och arbetsro. Nu kan vi tala om, och investera i, det som behövs för att vända kunskapsresultaten, göra läraryrket attraktivare och skolan jämlikare.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.