Skogen ger oss bättre klimat

Lena Ek
, styrelseordförande, Södra

 Göran Örlander
, strateg hållbart skogsbruk, Södra
 ,
Skogen är en stor tillgång i arbetet med ett bättre klimat. Men för att nå bästa effekt måste skogsbruket utvecklas och skogsråvaran användas på många nya sätt.
Skogen är en stor tillgång i arbetet med ett bättre klimat. Men för att nå bästa effekt måste skogsbruket utvecklas och skogsråvaran användas på många nya sätt.

"Om vi avverkar skog och använder produkterna till exempel i hus kommer kolet som är bundet i byggnaden att långsiktigt plockas bort från atmosfären."

Under det senaste året har atmosfärens koldioxidhalt nått nivån 400 ppm. Detta visar långsiktiga mätningar på Hawaii. Forskarna är säkra på att detta är skadligt för jordens klimat. Det gäller att ta bort koldioxid ur atmosfären.

Landekosystemen och speciellt skog tar upp mycket stora mängder koldioxid. Faktiskt så mycket att atmosfärens halt av CO2 minskar under sommarhalvåret, när tillväxten i skogarna på norra halvklotet är hög.

Skogen är Sveriges största solfångare och den omvandlar varje år 150 miljoner ton koldioxid till stammar, grenar, barr/blad, och rötter. Detta upprepas år efter år utan tillsatser av farliga ämnen, det är en förnybar resurs!

En typisk sommardag tar skogen upp 1 miljon ton CO2. Efter 50 dagar har skogen tagit upp alla svenska medborgares koldioxidutsläpp i alla sektorer. Förutom denna förmåga skapar träden ett material som är enastående, med stor diversitet. Fibrerna i trä ger sågad vara en enastående kombination av styrka och låg vikt. Av fibrerna kan man dessutom göra massor av produkter, till exempl papper och tyger. Ved har också högt energiinnehåll och passar bra som bränsle.

Detta är skogens trippelnytta:

# Bra:Träden lagrar kol när de växer. Om träden blir fler och/eller större ökar skogens totala virkesvolym och mängden kol i skogen. Detta kallas för kolsänka. Svenska och europeiska skogar har idag nått en sådan mognad att deras förmåga att lagra ytterligare mer kol håller på att avta. . Då blir inte skogarnas värde så stort vad gäller kolupptag och klimat. Med tiden kommer kolsänkan att minska. Men sköter vi skogarna väl kommer den att upprätthållas under lång tid. Idag binder de svenska skogarna netto ungefär 30 miljoner ton CO2 per år, men detta är ej hållbart på riktigt lång sikt.

# Bättre: Om vi avverkar skog och använder produkterna till exempel i hus kommer kolet som är bundet i byggnaden att långsiktigt plockas bort från atmosfären. En del av skogsprodukterna försvinner, till exempel när en bräda ruttnar, men mängden kol bundet i produkter ökar stadigt. Det kommer också att ske så länge vi ökar användningen av trä. Idag binder skogsprodukterna netto ungefär 5 miljoner ton CO2 per år, men nyttan är ännu större då Sverige som stor exportnation av skogsprodukter exporterar mycket klimatnytta.

# Bäst: Det allra bästa för atmosfären är att undvika att fossilt kol släpps ut. Att låta kolet ligga kvar i marken i form av gas olja eller kol. Detta kan ske om vi ersätter, substituerar, produkter som idag tillverkas med hjälp av fossil energi, eller på annat sätt släpper ut stora mängder koldioxid. Exempel på sådana produkter är betong, järn, aluminium, plast och konstfiber till kläder. Skogsprodukter kan användas för att substituera massor av fossilprodukter. Tydliga exempel är trä istället för betong i byggnationer, papper istället för plast i förpackningar, textilmassa av trä istället för konstfiber. Varje år substituerar produkter från de svenska skogarna ungefär 30 miljoner ton CO2 per år och detta fortsätter år efter år. Skog är oerhört viktigt om man vill skapa ett hållbart samhälle byggt på bioekonomi.

För att skapa trippelnyttan måste skogsbruket och skogsindustrin skötas på ett långsiktigt hållbart sätt. Ekosystemen måste fungera, mångfalden bevaras och skogens produktionsförmåga upprätthållas. Vi vet att detta kan ske, det sker dagligen i våra svenska skogar. Men, de måste skötas och vi måste långsiktigt investera i god skogsvård. Skogen måste föryngras, röjas och gallras. Vi måste välja rätt odlingsmaterial, hindra skador att utbredas, ja listan kan göras lång.

För sågverk och husbyggnationer gäller det att hitta produkter som är funktionella och som håller under lång tid. Stor kraft måste läggas för att hitta produkter som kan substituera det vi idag gör av fossilt kol, exempelvis ersätta plastförpackningar och konstfibrer med naturligt nedbrytbara, klimatsmarta skogsprodukter.