Skattehöjning ska rädda välfärden

Peter Wretlund, Socialdemokraterna Lena Granath, Vänsterpartiet Tommy Skoog, Centerpartiet Elisabeth Wanneby, Miljöpartiet ,
ed hjälp av en skattehöjning vill den politiska majoriteten satsa på välfärden i kommunen, en av de satsningar som ska genomföras kommande år är att Solbacka ska byggas ut för att skapa fler boenden för äldre.
Foto:Tengbom
ed hjälp av en skattehöjning vill den politiska majoriteten satsa på välfärden i kommunen, en av de satsningar som ska genomföras kommande år är att Solbacka ska byggas ut för att skapa fler boenden för äldre.

"För att vi ska klara av morgondagens utmaningar och krav på välfärden så föreslår vi en skattehöjning om 75 öre."

Vi står inför stora utmaningar i Oskarshamns kommun, därför lägger vi en framtidsinriktad budget. Vi vill skriva ett kontrakt med dig som medborgare, ett kontrakt om att vi ska upprätthålla välfärden både idag och imorgon.

Du ska känna dig trygg med att Oskarshamns kommun även i framtiden har en bra förskola och skola, att äldreomsorgen håller hög kvalitet och att service finns i hela kommunen. Vårt kontrakt innehåller sex punkter.

# Att växa upp i Oskarshamns kommun

  Morgondagens utmaningar ställer högre krav på förskola och skola. För att möta kraven ökar vi ut antalet förskoleplatser. Vi inleder också en satsning på teknik i förskola och skola. Det är viktigt för att dagens barn ska ha möjlighet att möta morgondagens utmaningar i samhället och arbetslivet. Vi satsar också på att stärka samverkan mellan gymnasiet och företagen i regionen, allt för att dagens utbildning ska möta morgondagens förväntningar.

  # Att åldras i kommunen

  Vi är tydliga, Solbacka ska byggas ut för att skapa fler boenden för äldre. Vår ambition är att under mandatperioden påbörja byggnationen av trygghetsboende i Kikebo, något som många äldre i vår kommun efterfrågar.

  # En landsbygd i förändring

  Tillsammans kan människor, föreningar, företag och kommunen skapa bättre förutsättningar för människor att bo och leva i hela kommunen. Därför måste kommunen ställa upp med resurser för att olika aktörer ska kunna utveckla sin livsmiljö. Vi anställer därför en landsbygdsutvecklare med uppgift att samordna våra resurser för att på bästa sätt stödja utveckling i hela kommunen.

  Vi avsätter ytterligare 2 miljoner kronor för att medfinansiera projekt som sker med syfte att utveckla de mindre tätorter, landsbygden eller skärgården. Vi satsar också på näringslivsutveckling utanför centralorten. Utbyggnaden av bredband ska fortsätta i enlighet med bredbandsstrategin.

  Därtill fortsätter vi satsningen på skärgårdstrafik, och ger också bidrag till upprustningen av Bråbo skola och Strandagården.

  # Klimat- och miljöutmaningen

  En av morgondagens viktigaste frågor är hur vi ska klara klimatomställningen. I Oskarshamns kommun har vi gjort stora framsteg genom att byta ut fossilfria värmekällor i våra fastigheter och jobbat med energieffektiviseringar. Nästa steg är bl.a. att arbeta med giftfria miljöer. För att möta framtiden krävs att vi gör flera miljöförbättrande åtgärder idag. För att systematisera hållbarhetsarbetet fortsätter arbetet med att implementera Ekokommun, och deltagandet i forskningsprojektet Hållbar kommun.

  Vi ser också över avkastningskrav på kommunens skog och gör en översyn för att se hur en långsiktig samhällstutveckling kan ske genom skötsel av skogen. Ambitionen med den nya livsmedelsupphandlingen är också tydlig - vi vill ha mer ekologisk och närproducerad mat.

  # En stad i förändring

  Staden står inför en av sina största förändringar och flera byggnationer planeras. I centrala Oskarshamn planeras för byggnation av bostäder på Mejeriplanen, i Kikebo, och Inre hamnen. Därtill står vi inför utmaningen att skapa ny industrimark för att klara av framtida etableringar, men också byggnation av kombiterminal för att utveckla det befintliga näringslivet.

  # En attraktiv arbetsgivare

  En förutsättning för att klara av välfärden är tillgången till utbildad personal. Personalen är vår viktigaste resurs varför vi ständigt måste arbeta med att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Det betyder att vi måste se över den lön, de arbetsvillkor samt den arbetsmiljö som våra anställda erbjuds. Vi kommer därför ta fram ett personalprogram och bjuda in fackförbunden för att diskutera hur vi kan öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Viktiga frågor att diskutera är då heltid och delade turer.

  För att vi ska klara av morgondagens utmaningar och krav på välfärden så föreslår vi en skattehöjning om 75 öre.

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.