Skaffa dig ett bra liv

Debatt Artikeln publicerades

"Tvärtemot de rödgröna vill vi slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd för att få till en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Vi vill också ta bort fribeloppet i studiemedelssystemet så att studenter kan skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet utan att privatekonomin påverkas negativt."

Skaffa dig ett liv! Det är det budskap som vi unga kristdemokrater i KDU går ut med till de ungdomar vi möter på landets gymnasieskolor under våren. Det kan låta hårt – men vad är egentligen alternativet? Vi bär alla det yttersta ansvaret för våra liv och har enorma möjligheter att skaffa oss just det liv som vi som enskilda människor vill leva.

Samtidigt har politiken ett stort ansvar i att ge alla människor så goda förutsättningar som möjligt att kunna ta tillvara på de möjligheter och talanger som var och en av oss besitter. Så kan vi alla skaffa oss ett så bra liv som möjligt.

Trygga hemförhållanden är det mest basala för att barn och ungdomar ska få bästa möjliga start på livet. Sverige behöver helt enkelt mer trygga, starka och stabila familjer! Det vi från politiskt håll kan göra för att åstadkomma detta är att underlätta för familjer ekonomiskt samt att ge dem större inflytande över sina liv – flytta makt från de politiska sammanträdesrummen till köksborden, tvärtemot vänsterns vilja att detaljstyra familjers vardag. Vi vill se mer valfrihet inom barnomsorgen och ytterligare inkomstskattesänkningar som stärker familjernas egenmakt.

Vid sex-sju års ålder börjar de allra flesta svenska barn i skolan. Där ges de kunskap för livet, får med sig värderingar och knyter vänskapsband. På detta område är det viktigt att vi står upp för friskolesystemet, mot vänstersidans regleringsiver, och rätten för ungdomar och familjer att välja den skola som passar dem bäst. Men det är också angeläget att arbeta för ett förändrat synsätt på värdegrundsarbetet i skolan, där detta utgör en integrerad del i skolans ordinarie undervisning och där föräldraansvaret för barns och ungas uppfostran betonas.

Då ungdomarna lämnat skolan och eventuell högre utbildning är det viktigt att det finns jobb att söka och att möjligheterna att starta och driva företag är goda. Därför måste det föras en politik för att stärka företagandet och jobbtillväxten. Nyckeln till en fortsatt god välfärd och fler jobb åt unga stavas inte mer bidrag och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, utan kraftfulla satsningar och effektiva reformer för ett mer företagsamt Sverige. Tvärtemot de rödgröna vill vi slopa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd för att få till en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Vi vill också ta bort fribeloppet i studiemedelssystemet så att studenter kan skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet utan att privatekonomin påverkas negativt.

För att Sveriges barn och ungdomar ska kunna ta sig igenom skoltiden, ut på arbetsmarknaden och så småningom skaffa sig en egen familj måste de också kunna känna sig trygga. Unga människors drömmar och framtidstro riskerar att snabbt bytas ut mot en tillvaro präglad av psykisk ohälsa, rädsla och social oro efter att de blivit utsatta för brott. Därför vill vi sätta brottsoffret i centrum och se fler poliser som både patrullerar på stan och utreder brott. Att upprätthålla lag och ordning utgör trots allt en av statens absoluta kärnuppgifter och måste därför prioriteras!
Vi unga kristdemokrater gör allt för att Sveriges ungdomar ska kunna skaffa sig ett bra liv. Detta arbete måste ske på flera fronter. Det är viktigt med såväl trygga och stabila familjer och en bra skola som med en flexibel arbetsmarknad och en effektiv och rättvis rättspolitik.

Fredrik Sjömar
Distriktsordförande KDU Kalmar län

Aron Modig
Förbundsordförande KDU