Sjuktalen måste tas på allvar

Kristina Hagström, hälsostrateg Skandia. Anders Flügel, försäljningschef Skandia Kalmar. ,
Sjukskrivningar i Kalmar län kostade under 2015 drygt 1,3 miljarder kronor. Det är hög tid för regering och landsting att på allvar börja arbeta förebyggande och med åtgärder som minskar sjukskrivningstalen anser dagens debattörer.
Foto:ERIK G SVENSSON
Sjukskrivningar i Kalmar län kostade under 2015 drygt 1,3 miljarder kronor. Det är hög tid för regering och landsting att på allvar börja arbeta förebyggande och med åtgärder som minskar sjukskrivningstalen anser dagens debattörer.

"Kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar uppgick i Kalmar län till drygt 1,3 miljarder kronor år 2015 - det senaste år som det finns data för. Det motsvarar över 3 600 årslöner för lärare i länet.

Sjukskrivningar är en av vår tids stora samhällsproblem. Vi kan konstatera att samhället har misslyckats, inte minst vad gäller psykisk ohälsa och inte minst i Kalmar.

När Försäkringskassan gick ut med nya siffror förra veckan stod det klart att Kalmar kämpar mer mot sjukskrivningar än landet i övrigt. Medan sjukpenningtalet i landet låg på 10,3 dagar under september i år så låg det på 11,2 i Kalmar. Bakom de höga sjukskrivningstalen finns ett stort mänskligt lidande och stora förluster för samhället.

Enligt Försäkringskassans statistik utgör idag psykisk ohälsa närmare hälften av alla pågående sjukskrivningar i Sverige. Från juni 2011 till halvårsskiftet 2017 ökade sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa med hela 129 procent.

  Enligt Skandias nya rapport Samhällsförlusten av sjukskrivningar uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar i Kalmar län till drygt 1,3 miljarder kronor år 2015 - det senaste år som det finns data för. Det motsvarar över 3 600 årslöner för lärare i länet.

  Ungefär halva förlusten drabbar regionens företag och hushåll i form av lägre inkomster. Den andra halvan drabbar kommunerna i form av mindre skatteintäkter. Trots de hisnande beloppen så är beräkningarna försiktiga; de inkluderar varken utbetalningarna av sjuk- och rehabiliteringspenning, själva vårdkostnaderna eller företagens kostnad de första 14 dagarna då en anställd blir sjuk.

  Trots att det finns tydliga bevis för att förebyggande insatser minskar sjukskrivningarna, och trots att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) har gjort till en av sina huvudfrågor att vilja få ner sjuktalen och korta vårdköerna, upplever vi det nu som att regeringen snarare vill försvåra för de företag som tar ansvar för att hålla sin personal frisk.

  Regeringen vill nämligen förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar från den 1 juli 2018. Sjukvårdsförsäkringar hjälper idag arbetsgivarna att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar och i dag får ungefär en halv miljon svenskar, från alla inkomstgrupper, en sådan försäkring betald av sin arbetsgivare. Enligt regeringens egna beräkningar väntas cirka 120 000 personer avstå försäkringen om skatten införs. Det innebär att personer som idag kan vårdas privat istället kommer att belasta den redan hårt ansträngda offentliga vården. Den förväntade skatteintäkten om cirka en miljard kronor kommer inte att täcka upp för de ökade kostnaderna. Tvärtom.

  Regeringen själv för ett resonemang om att otillgängligheten och de långa väntetiderna inom den offentliga vården kommer leda till att människor inte kommer att söka sig till den offentliga vården över huvud taget. Därmed skulle inte belastningen öka enligt analysen. Det är skrämmande att man väljer att se otillgänglig vård som en källa till kostnadsbesparing.

  Samtidigt som regeringen försvårar för företag att hålla sina anställda friska lägger man ännu mer ansvar på just företagen för att få ner sjuktalen. Regeringen vill till exempel att arbetsgivare, också med start 1 juli, ska upprätta en rehabiliteringsplan senast 30 dagar efter att en anställd blivit sjuk, om den anställde förväntas vara sjuk mer än 60 dagar. Det innebär, precis som många remissinstanser har påpekat, ytterligare byråkrati för företagen.

  Skandia har en lång historia av förebyggande arbete. Vi vet att det ger resultat. Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser och rätt försäkringar. Om sjukskrivningarna minskade med bara en tredjedel skulle Kalmar län ha kunnat spara närmare 439 miljoner kronor år 2015.

  Alla vinner på förebyggande arbete; stat, kommun, landsting, företag och inte minst de individer som slipper utdragna sjukskrivningar. Istället för att sätta käppar i hjulen för företag som tar ansvar borde regeringen och landstingen ta itu med dagens vårdköer, antalet sjukskrivningar och uppmuntra det förebyggande arbetet.

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.