SD vill utveckla Oskarshamns sjukhus

Debatt Artikeln publicerades
Beslutet att lägga ned IVA på Oskarshamns sjukhus väcker fortfarande känslor. Dagens SD-debattörer är besvikna, upprörda och oroade för vad nedläggningen kommer att få för konsekvenser, inte minst för patienterna.
Foto: Johanna Eriksson
Beslutet att lägga ned IVA på Oskarshamns sjukhus väcker fortfarande känslor. Dagens SD-debattörer är besvikna, upprörda och oroade för vad nedläggningen kommer att få för konsekvenser, inte minst för patienterna.

Oskarshamns sjukhus

”Stängningen av IVA-platserna riskerar att minska tryggheten och öka osäkerheten för medborgarna i hela mellanlänet, inte minst för våra äldre, men även för näringsliv och arbetstagare.”

Vi som lever och verkar i Kalmar län är med rätta stolta över att Oskarshamns sjukhus för femte gången korats till Sveriges bästa mindre sjukhus. Det har vi alla skickliga och hängivna medarbetare att tacka för. För alla som lever och bor i mellersta delen av länet är det en trygghet till nära, kvalificerad och säker vård vid behov.

Desto mer beklämda är vi Sverigedemokrater över att majoriteten i Region Kalmar län, bestående av Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna, nu hastat fram beslutet att stänga intensivvårdsplatserna vid Oskarshamns sjukhus. Stängningen av IVA-platserna riskerar att minska tryggheten och öka osäkerheten för medborgarna i hela mellanlänet, inte minst för våra äldre, men även för näringsliv och arbetstagare.

Martin Kirchberg (SD), regionråd.
Foto: Mats Andersson
Martin Kirchberg (SD), regionråd.
” Man står handfallen inför sitt eget misslyckande att hantera de växande bemanningsproblemen inom Region Kalmar län”
Martin Kirchberg (SD), regionråd.

Majoriteten hävdar att det är en enig profession som står bakom beslutet att stänga IVA-platserna, något som vi efter samtal med både verksamhetschefer, andra läkare och IVA-sjuksköterskor kunnat konstatera inte är sant. Farhågorna gäller bland annat, hur patienterna som idag har ett avancerat vårdbehov än vad medicinklinikens vårdavdelningar kan tillgodose, ska kunna tas om hand på ett fullgott sätt när IVA-kompetens försvinner. Antalet ambulanstransporter blir också fler och längre på grund av stängningen av IVA-platserna. En neddragning av verksamhet riskerar också att göra det mindre attraktivt att arbeta vid sjukhuset.

När man som förtroendevald ställs inför ett bristfälligt underlag och motsägande uppgifter, då tar man sitt ansvar genom att begära en djupare utredning. Tillsammans med M, KD och V förenades Sverigedemokraterna därför i kravet på en återremiss, med begäran att ordentliga underlag och konsekvensanalyser skulle tas fram. S, C och L dödade dock den demokratiska processen genom att kalla in till ett extra regionfullmäktige efter bara sju dagar och trummade där igenom stängningsbeslutet.

För oss Sverigedemokrater bevisar detta att majoriteten nu kastat in handduken. Man står handfallen inför sitt eget misslyckande att hantera de växande bemanningsproblemen inom Region Kalmar län och de skenande kostnaderna för inhyrd personal. Hellre än att då lyssna till viktiga personalgrupper, väljer man att köra över den demokratiska processen och stänga ner.

Sverigedemokraterna vill, i motsats till majoriteten, bryta denna nedåtgående spiral. Vi vill satsa på de många kvalificerade medarbetarna som arbetar nära patienterna. I vårt budgetförslag för 2019 satsar vi hela 50 miljoner kronor på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för medarbetarna i sjukvården i Region Kalmar län.

I linje med detta väckte vi i fullmäktige förslaget att ge regiondirektören i uppdrag att utreda vad som krävs för att behålla och vidareutveckla IVA vid Oskarshamns sjukhus, så att närheten till trygg och patientsäker sjukvård i Region Kalmar län ökar och som utvecklar Oskarshamns sjukhus som en attraktiv arbetsplats. Även om vi denna gång blev nedröstade kommer vi oförtrutet att fortsätta att driva frågan om bättre arbetsvillkor för medarbetarna och för en god och jämlik sjukvård för alla medborgare, i hela vårt län. Sverigedemokraterna vill utveckla Oskarshamns sjukhus, istället för att avveckla.

För Sverigedemokraternas regiongrupp

Martin Kirchberg, Torsås

Bo Karlsson, Västervik

Britt-Marie Sundqvist, Oskarshamn

Claus Zaar, Färjestaden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.