SD säger nej till beslut utan insyn

Thoralf Alfsson (SD) ,

Den politiska majoriteten med kommunalrådet Johan Persson (S) vill ha carte blanche för att sälja ut 130 medarbetare inom Kalmar kommun till privat verksamhet, vilka jobbar med personlig assistans.

Johan Persson vill att kommunstyrelsen idag skall delegera till socialnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott att egenmäktigt förhandla och besluta om avtal om att privatisera 130 tjänster inom den kommunala verksamheten.

Utan att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ges möjligheten att granska och bedöma detaljerna och konsekvenserna av ett framtida avtal med en privat aktör. Det innebär att de tre partier (SD, KD och MP) som inte ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott ställs utanför beslutsprocessen.

Ännu ett exempel på den maktfullkomlighet som råder hos den styrande majoriteten och Johan Persson.

Sverigedemokraterna kommer inte bifalla dagens förslag till beslut, utan kräva att ett beslut först kan fattas efter att ett färdigt avtal finns som underlag. Vi anser att alla partier i kommunfullmäktige skall ges möjligheten att granska och bedöma ett framtida avtal med en privat aktör för personliga assistenter.

Ett beslut som ska tas i demokratisk ordning av Kalmar kommunfullmäktige, inte av kommunstyrelsens arbetsutskott.