SD: Rädda Sverige är vårt mål

Debatt ,
Foto:Daniel Svensson

Sverigedemokraterna har under lång tid varnat för följderna av den under decennier förda ansvarslösa massinvandringspolitiken.

Inte minst har detta gällt den nedmontering av tryggheten som skett i samhället och som har nära samband med den förda invandringspolitiken.

De andra riksdagspartierna har dock inte velat ta på sig något ansvar för denna samhällsförändring. Den som slagit larm och varnat för en okontrollerbar situation har anklagats för att sprida skräckpropaganda eller för att ställa grupp mot grupp. Minst av allt har man velat upplysa svenska folket om sakernas verkliga tillstånd.

För att till exempel gömma antalet brott som utförts av personer som sökt asyl i Sverige införde man en särskild kod, kod 291. Antalet sexuella ofredanden utförda av utrikesfödda har de senaste åren exploderat på olika musikfestivaler. Detta hanterade Polismyndigheten, med rikspolischef Dan Eliasson i spetsen, genom att dela ut armband till kvinnor, med budskapet till män att inte tafsa.

  Vi ser idag i Sverige en otrygghet bland kvinnor av sällan skådat slag. I den årliga Trygghetsundersökningen från BRÅ framkommer det att andelen kvinnor som anger att de utsatts för sexualbrott nästan tredubblats under åren 2011-2015 och nästan var tionde ung kvinna anger att de under det senaste året har utsatts.

  Det dödliga hot som terrorismen utgör i Sverige har växt lavinartat under senare år. SÄPO har tidigare aviserat att över 150 personer återvänt till Sverige efter att ha rest för att strida för Islamiska staten, IS, eller på annat sätt stödja denna terrororganisation. SÄPO bedömer nu i en ny analys att det finns tusentals terrorister som har återvänt till Sverige. Antalet personer som sympatiserar med Islamiska statens hatfyllda agenda är sannolikt ännu större – inte minst i stadigt ökande utanförskapsområden runtom i Sverige.

  Mycket tyder med andra ord på att det bara är en tidsfråga innan Sverige drabbas av ytterligare terrordåd. Trots detta har de övriga riksdagspartierna fortsatt att rösta ned de många förslag mot terrorism som vårt parti har lagt. Detta visar att de sju gamla riksdagspartierna inte förmår ta sitt ansvar för samhällsutvecklingen. Den ökande otryggheten har, för den som velat se, varit förutsägbar. Sverigedemokraterna har varnat för utvecklingen och vi kan endast konstatera att det uppenbarligen är svårt för de sju gamla rikspartierna att erkänna att vi har haft rätt.

  Sverigedemokraterna är dock inte intresserade av prestige eller att peka finger – vi är intresserade av att rädda Sverige. De övriga partierna har nu chansen att slänga bort den prestige som under så lång tid hindrat en realistisk politik baserad på sunt förnuft. I den allvarliga situation som Sverige befinner sig i har vi inte råd att, som de övriga partierna nu gör, vägra diskutera med oss sverigedemokrater bara av det skälet att vi har haft rätt. Nu är istället tiden inne att ta ansvar. Detta bör bli startskottet för en gemensam plattform för lag och ordning. Det är dags att göra Sverige tryggt igen, på riktigt!

  Mattias Bäckström Johansson (SD)

  Riksdagsledamot