SD har en vision för Oskarshamn

Debatt Artikeln publicerades

Kommunpolitik i Oskarshamn

”Sverigedemokraterna menar att kommunen måste ha en hållbar befolkningsutveckling särskilt med avseende på migrationen, en nolltolerans mot otryggheten genom att bland annat kräva fler poliser i yttre tjänst.”

Oskarshamn har en spännande historia, underbara medborgare och fantastiska möjligheter. Trots detta mår inte Oskarshamn bra och allt fler medborgare upplever att utvecklingen går åt fel håll. Detta är så klart ett resultat av det rödgröna majoritetsstyret som har pågått alltför länge.

För att skapa ett Oskarshamn med framtidstro och möjligheter behöver grundläggande förutsättningar finnas såsom trygghet, en hållbar befolkningsutveckling, en ekonomi i balans och ett starkt näringsliv. Tryggheten omfattar många saker. Förutom den omedelbara upplevda och faktiska tryggheten ute i samhället innebär trygghet även tillgången till bostäder och möjligheten att få arbete. Den innefattar även vetskapen att när man på ålderns höst behöver få hjälp så finns där en trygg och fullgod äldreomsorg.

Då barnen är vår framtid måste det finnas en barnomsorg där såväl brukare som medarbetare mår bra och får de resurser de behöver. Personer med funktionsvariation ska veta att de får det stöd som de behöver för att leva ett gott liv.

Tyvärr har Oskarshamn relativt nyligen haft såväl mord som våldtäktsförsök och LUPP-undersökningarna visar att just unga kvinnor upplever en allt större otrygghet ute i samhället. På skolorna uppstår en allt större trängsel beroende på att migrationen har varit alltför omfattande till kommunen. Från brukarna på våra äldreboende kommer berättelser om medarbetare som inte behärskar det svenska språket i tillräckligt god utsträckning, vilket ökar risken för olyckor och belastar andra medarbetare. Ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv är detta förödande för alla inblandade.

”Oskarshamn har en spännande historia, underbara medborgare och fantastiska möjligheter. Trots detta mår inte Oskarshamn bra och allt fler medborgare upplever att utvecklingen går åt fel håll.”
Michael Erlandsson (SD), kommunalrådskandidat

En hållbar befolkningsutveckling innebär att Oskarshamn inte växer fortare än vad kommunen klarar av. Kommunen måste locka fler invånare, men detta måste ske på rätt premisser och inte med hjälp av en för stor asylinvandring som belastar kommunens resurser och ställer grupp mot grupp.

En ekonomi i balans och ett starkt näringsliv är en nödvändighet för att på lång sikt kunna finansiera välfärden. Tyvärr har det rödgröna styret låtit kostnaderna för migrationen skapat ett rejält underskott i bildningsnämnden. Följden blir nerdragningar inom skola och barnomsorg, vilket är helt oacceptabelt. Sverigedemokraterna menar att kommunen måste ha en hållbar befolkningsutveckling särskilt med avseende på migrationen, en nolltolerans mot otryggheten genom att bland annat kräva fler poliser i yttre tjänst, kräva av staten ersättningar för migrationens kostnader för kommunen samt att göra en egen redovisning för dessa.

Därtill vill vi satsa på kultur- och besöksnäringen för att minska kommunens sårbarhet och diversifiera näringslivet. Vi ser även behov av en kraftsamling för att välkomna våra nya medborgare in i den svenska identiteten och kulturen. Med Sverigedemokraternas politik får vi ett Oskarshamn som präglas av trygghet, möjligheter och sammanhållning istället för den splittringspolitik och felaktiga satsningar som vi har sett under alltför lång tid.

Vi har som fokus nolltolerans mot otrygghet och resursslöseri och kommer med kraft tillse att resurssvaga medborgare ges stöd då vi förordar ett mer jämlikt samhälle som grund i vårt förvaltarskap.

Michael Erlandsson (SD), kommunalrådskandidat

Britt-Marie Sundqvist (SD), gruppledare

Jan Johansson (SD), ordförandekandidat bildningsnämnden

Dan Bengtsson (SD), ordförandekandidat samhällsbyggnadsnämnden

Leif Axelsson (SD), ordförandekandidat socialnämnden

Anders Svensson (SD), ordförandekandidat tekniska nämnden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.