Satsa på vårdpersonalen nu

Bo Karlsson, Britt-Marie Sundqvist. Claus Zaar, Martin Kirchberg, Petra Gustafsson, Sune Olsson, Göran Gustafsson och Per Olof Karlsson. ,

"Inom primärvården saknar fortfarande många vårdcentraler fast anställda läkare. Detta medför upprepningar av sjukdomstillstånd och ökade risker för patienterna vad gäller medicinering och tolkningar av provsvar."

Landstinget i Kalmar län brottas under det rödgröna styret med skenande kostnader och allt tyngre arbetsmiljö för medarbetarna.

När allt fler administratörer bestämmer över vad allt färre i den patientnära verksamheten ska göra, blir situationen ohållbar. Ett talande exempel är att antalet handläggare i landstinget sedan 2008 ökat från 151 till 238, samtidigt som antalet läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare endast ökat obetydligt.

Parallellt med detta har den rödgröna majoriteten, i brist på förutseende, under en rad av år gjort sig beroende av dyr hyrpersonal. När denna lösning blev ohållbar bestämde man sig för att lösa problemet genom att stänga ett stort antal vårdplatser vid länets tre sjukhus. Detta medför större risker vid extraordinära händelser. Det har också skapat längre köer och fler patienter har vårdats på andra avdelningar än de som deras sjukdomstillstånd kräver.

  Inom primärvården saknar fortfarande många vårdcentraler fast anställda läkare. Detta medför upprepningar av sjukdomstillstånd och ökade risker för patienterna vad gäller medicinering och tolkningar av provsvar. Det medför också kortare tid till patienterna, då tid åtgår för inläsning och orientering ur patientens journal. Slarvas det med detta kan det leda till konsekvenser som kan vara direkt hälsovådliga.

  Avgörande för att bryta den onda cirkel som sjukvården hamnat i är att kraftfullt satsa på landstingets vårdande medarbetare. I Sverigedemokraternas förslag till landstingsbudget överför vi resurser från den icke vårdrelaterade administrationen till den vårdnära verksamheten. Vi satsar medel till förbättring av arbetsmiljö, utbildningsmöjligheter och riktade lönesatsningar. För att i framtiden kunna rekrytera rätt medarbetare och säkerställa att vi kan bedriva en sjukvård i världsklass är det en absolut förutsättning att vi har medarbetare som är stolta över sitt arbete och som uppskattas efter förtjänst.

  Parallellt med vår medarbetarsatsning skjuter vi till de resurser som behövs för att i januari 2018 återöppna de stängda vårdplatserna vid sjukhusen, samtidigt som systemet med hyrpersonal gradvis fasas ut.

  Vi kräver också att ett helhetsansvar tas för alla patienter, inte minst för de äldre, vilka som grupp har ett större vårdbehov. Det är behovet som ska styra och sjukvården ska inte bolla patienter mellan olika huvudmän. Det ska finnas en fast läkarkontakt att vända sig till och man ska inte behöva upprepa sin sjukdomshistoria vid varje undersökning. De äldres delaktighet i den egna vården är här avgörande. Vårdplan och vårdöverenskommelse ska alltid upprättas och läkemedelsgenomgång ska konsekvent genomföras.

  Vi vill även fästa uppmärksamheten på det växande problemet med de allt vanligare hoten, tillmälena och våldet mot sjukvårdspersonalen. Detta är ett ökande problem både inom ambulanssjukvården, inom akutsjukvården och övriga verksamheter.

  Vi kräver därför att landstinget upprättar en handlingsplan för att möta och förebygga de ökade riskerna med hotbilden mot personal i sjukvården och att incidentrapporteringen följs upp och utvärderas. Det ska finnas tydlig information vid alla akutverksamheter att vapen är förbjudet och skall lämnas utanför verksamheten. Hotbilder kan förlama vårdpersonalens insatser vid livshotande tillstånd.

  Kalmar läns medborgare och skattebetalare har rätt att kräva en sjukvård av hög kvalitet. En sjukvård där patienten sätts i centrum och där man som landstingets medarbetare går till arbetet varje dag med berättigad stolthet över att med sitt yrkeskunnande vara patientens stöd, hjälp och medmänniska.

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.