Satsa mer på programmering

Björn Brändewall (L)
 Lotta Wahlmino (L)
 Måns Linge (M) 
Pelle Sederkvist (M)
 Eric Dicksson (KD)
 ,
Inför programmering redan i grundskolan. Det skulle ge barnen, även tjejerna, en ärlig chans att bli intresserade av programmering.
Foto:Per Hammenvik
Inför programmering redan i grundskolan. Det skulle ge barnen, även tjejerna, en ärlig chans att bli intresserade av programmering.

"Att få testa på programmering i en mer inkluderande och allmän miljö, i klassrummet, kan göra dataintresset mer tillgängligt oavsett kön."Programmering, att instruera datorer och maskiner att göra saker, blir en allt viktigare färdighet i vårt samhälle. I takt med att vi blir mer och mer uppkopplade mot internet, från datorer och smarta telefoner till bilar, finns det allt fler webbplatser, spel och appar som behöver programmeras av någon.

Vi anser att det är viktigt att skolan får förutsättningar att hänga med i denna samhällsutveckling, och vill uppmuntra till mer programmering i skolan.

 Sverige är numera världsledande inom IT-företag och dataspel. IT-sektorn omsätter ungefär lika mycket som hela den svenska detaljhandeln, och växer snabbt.

Den globala dataspelsindustrin omsätter idag mer pengar än filmindustrin. Här finns framtidens arbetstillfällen för många. Efterfrågan på yrkesskickliga programmerare är stor, och kommer bara att växa.

 Programmerare är av tradition en kraftigt mansdominerad yrkeskår. Det märks även att många program och dataspel görs av män, för män, och det är en spiral som vi vill bryta.

Ett av Barn- och ungdomsnämndens jämställdhetsmål i Kalmar är att alla barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen, oberoende av könstillhörighet. Att få testa på programmering i en mer inkluderande och allmän miljö, i klassrummet, kan göra dataintresset mer tillgängligt oavsett kön. Även tjejer ska få en ärlig chans att bli intresserade av programmering.Nyfikenheten är kanske som störst när man är barn. Det är spännande att få veta hur saker funkar. Om vi hjälper barn att inte bara spela spel på sin telefon, utan också fråga sig hur dessa spel konstruerats, kan vi ta tillvara på den nyfikenheten.Programmeringen kan även knyta samman andra ämnen. Musik, bild och språk är alla saker som kan uttryckas och bemästras genom programmering. Man prövar sitt logiska tänkande och förmågan att bryta ned stora problem i små beståndsdelar. Ofta behövs kunskaper i matematik, vilket kan rädda intresset för detta ämne hos de som ibland frågar sig vad man har för praktisk nytta av matematiken i verkliga livet.

Ytterst så är det lärarna på våra skolor som ska bestämma hur de lägger upp sin undervisning. Och de har en skollag med timplan och läroplan att förhålla sig till. Men det finns även utrymme för skolor att profilera sig.Svensk grundskola har idag textilslöjd samt trä- och metallslöjd. Inte för att vi tror att alla ungdomar kommer att ha nytta av att virka eller svarva på regelbunden basis. Men för att främja händighet och allmänbildning, och för att några i varje årskurs ska få upp ögonen för ett intresse som kan bli deras framtida yrke.

På samma sätt vill vi se programmering som en slags dataslöjd.

Vi vill att Kalmar kommuns Barn- och ungdomsförvaltning undersöker hur vi politiker i nämnden skulle kunna uppmuntra skolor att utbilda i programmering. Det finns olika sätt att stimulera detta, och det kan vara väl värt att satsa resurser på.