Satsa mer på försvaret

Jan R Andersson (M) ,
Sverige behöver ett starkt försvar, därför måste regeringen kraftigt höja anslagen till försvaret. Detta besked motiverar dagens M-debattör bland annat med att konstatera att "de senaste åren har varit turbulenta för vårt närområde."
Foto:Anders Wiklund/TT
Sverige behöver ett starkt försvar, därför måste regeringen kraftigt höja anslagen till försvaret. Detta besked motiverar dagens M-debattör bland annat med att konstatera att "de senaste åren har varit turbulenta för vårt närområde."

"Det ska också vara glasklart att hela Sverige måste kunna försvaras. Särskilt viktigt kommer försvaret av Östersjön, och framför allt Gotland, att vara."

Som konsekvens av det försämrade omvärldsläget har vi moderater lagt om i försvarspolitiken. Vi är helt övertygade om att Sverige måste stärka sin försvarsförmåga och i längden närma sig två procent av BNP i försvarsanslag. Därför föreslår vi, i höstens budgetmotion, att försvarsanslagen ska öka med ytterligare 9,6 miljarder kronor fram till 2020, detta utöver årets försvarsuppgörelse.

De senaste åren har varit turbulenta för vårt närområde med territoriella kränkningar och ett aggressivt, och oförutsägbart, Ryssland. Rysslands agerande, bland annat i Ukraina, har direkt ökat spänningarna i regionen. Den här utvecklingen kräver respons från svensk sida.

Sverige måste därför både stärka det egna försvaret och söka medlemskap i Nato. Därför vill vi gå upp mot två procent i BNP i försvarsutgifter. Detta är särskilt viktigt med tanke på att den svenska förmågan kommer att sjunka jämfört med den ryska efter 2020 om vi inte tillför mer resurser. Tvåprocentsmålet är också i linje med Natos rekommendation när det gäller försvarsutgifter och innebär i praktiken en fördubbling av vår försvarsförmåga.

Vid tre tillfällen sedan 2015 har vi moderater drivit den rödgröna regeringen att motvilligt skjuta till pengar till försvaret. I och med detta har vi lyckats åstadkomma rejäla anslagsökningar till försvaret. Något som helt enkelt inte hade varit möjligt utan vår direkta medverkan.

Det ska också vara glasklart att hela Sverige måste kunna försvaras. Särskilt viktigt kommer försvaret av Östersjön, och framför allt Gotland, att vara. Utöver Östersjön är exempelvis ökad försvarsförmåga runt Göteborg särskilt prioriterad. Vi behöver lägga fokus på förstärkningar inom såväl personal och materiel som på civilt försvar.

Om försvaret ska kunna utvecklas och växa kommer tillgången till personal vara central. För att försvaret ska kunna rekrytera och behålla kompetenta kvinnor och män vill vi se ett förstärkt förmånssystem för den anställda personalen.

Även hemvärnet ska se betydande förstärkning. Hemvärnet utgör i dag närmare 50 procent av Försvarsmakten. I takt med att säkerhetsläget har försämrats i Sveriges närområde har också försvaret av det egna territoriet blivit allt viktigare. Här spelar hemvärnet en central roll och bör därför fylla sina 25 000 befattningar. Vi bör även på sikt utöka hemvärnets numerär till 30 000.

Moderaternas sammantagna mål för försvarspolitiken är en ökad svensk försvarsförmåga. Detta kräver resurser och en öppen syn för utökade försvarssamarbeten. Vi måste se världen som den faktiskt ser ut och inte som vi vill att den ska vara. Det är därför vi moderater arbetar så hårt för ett stärkt svenskt försvar.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.