Samhällsbyggande och primärvården

Debatt Artikeln publicerades
Primärvården går på knäna i delar av länet, framförallt Kalmar kommun, där befolkningen växer snabbt. Ett problem som region- och kommunpolitiker måste ta på allvar och agera för att sätta stopp för anser dagens debattör.
Foto: Ulrika Bergström
Primärvården går på knäna i delar av länet, framförallt Kalmar kommun, där befolkningen växer snabbt. Ett problem som region- och kommunpolitiker måste ta på allvar och agera för att sätta stopp för anser dagens debattör.

Primärvården.

”Den kraftigt ökande befolkningen inom vissa områden också skapat efterfrågan på service i olika former, varav samhällsservicen utgör en väsentlig del. Hit hör även den primära hälso- och sjukvården.”

I Kalmar kommun ivras för byggnation inom tätorten för att bl.a. åtgärda bristen på bostäder.

Detta bör enligt samhällsbyggnadskontoret ske genom förtätning inom redan befintlig bebyggelse, vilket innebär att så kallade ”Gröna lungor”, mindre parkområden, i oroväckande hög grad får stryka på foten. Syftet torde vara att försöka få den relativt sett lilla staden Kalmar att likna en storstad.

I stadskärnans periferi byggs också bostäder, då gärna i form av höghus, vilket innebär en kraftigt ökande omflyttning av i Kalmar boende och även till staden nyinflyttade. Därmed har den kraftigt ökande befolkningen inom vissa områden också skapat efterfrågan på service i olika former, varav samhällsservicen utgör en väsentlig del. Hit hör även den primära hälso- och sjukvården som i sammanhanget utgör en väsentlig del.

Lars Dahlgren, debattör.
Foto: Anders Johansson
Lars Dahlgren, debattör.
”Vakna! Agera! Och se till att denna för hela samhället så viktiga fråga får en snabb och effektiv lösning!”
Lars Dahlgren, debattör.

Stadsbyggnadskontoret planerar och beviljar detta byggande utan att någonsin reflektera över konsekvenserna för vare sig de som bor i nybyggnationerna eller de tidigare bosatta i dessa områden.

Region Kalmar län, som nu inlemmat det tidigare landstinget inom sig, tycks inte heller ha något intresse av att följa med i denna samhällsutveckling. Således ökar kraftigt den belastning av de befintliga hälsocentralerna, som är belägna i närheten av dessa nybyggnadsområden, på ett synnerligen negativt sätt. Dessa hälsocentraler, redan tyngda av ökande patienttillströmning, belastas nu ytterligare av den nya tillströmningen av vårdsökande som, enligt regelverket, inte får nekas att ”listas” på önskad hälsocentral. I detta sammanhang råder alltså en oönskad divergens som ovillkorligen måste åtgärdas omgående.

Den nya regionstyrelsen måste utan tveksamhet omgående inleda samarbete med stadsbyggnadskontoret i planeringsfrågor som berör bostadsbyggande. Detta kan lämpligen ske genom inrättande av ett samarbetsorgan med representanter från båda lägren.

Redan har effekterna av denna divergens kunnat märkas. Läkare och övrig personal på berörda hälsocentralerna går redan på knäna av ökande patienttillströmning utan att någon ändring är i sikte. Bristerna i frånvaron av samarbete mellan kommunala beslutsfattare och regionens d:o framstår med allt tydligare konturer.

Därtill kommer regionens bekymmer med läkar- och sjuksköterskebristen. Ett bekymmersamt problem i sig. Som ter sig närmast olösligt. Men det finns andra landsting som aktivt vill lösa problemet. Däribland Sörmlands läns landsting och Västerbottens läns landsting, som vill förbjuda företeelsen, om så erfordras med lagstiftning.

Systemet med inhyrd sjukvårdspersonal tillkom från början av en grupp läkare, som startade bolag för att på ett lönsamt sätt slå mynt av den då rådande läkarbristen och därmed förmera sina inkomster. En metod som senare anammades även av annan sjukvårdspersonal som här såg en möjlighet även för dem att öka sina inkomster. I detta senare fall kan orsaken måhända hittas i deras tidigare undermåliga lönesättning.

Alltnog. Bildandet av den ovan nämnda samarbetsorganisationen får inte fördröjas av eventuella utredningar, utan bör ske med högsta möjliga prioritering! Min uppmaning riktas till såväl Kalmar kommun som till Kalmar regionstyrelse: Vakna! Agera! Och se till att denna för hela samhället så viktiga fråga får en snabb och effektiv lösning!

Lars Dahlgren, debattör.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.